Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2016-09-06 Snart finns alla mossor i Artfakta

Som ett led i att tillgängliggöra informationen digitalt har nu större delen av Nationalnyckelns mossor publicerats i Artfakta. Informationen har tidigare bara varit tillgänglig i Nationalnyckelns tre volymer om mossor. Texten och en bild per art kan nu alltså ses även i Artfakta. Det pågår också arbeten med att publicera fler bilder och att beskriva alla de mossor som ännu inte publicerats i bokform.

2016-09-06 Det krälar i Artfakta

Alla i Sverige naturligt förekommande groddjur och kräldjur kan man läsa om i Artfakta. Dessvärre hittar man emellanåt också främmande arter som släppts ut i vår natur, och som också nämns i förbifarten. Dessa främmande grod- och kräldjur kan i värsta fall orsaka skada på de inhemska arterna, och ser man en främmande art bör man rapportera dem till Artportalen.

2016-04-08 Hoppfullt för hoppspindlarna

Sverige hyser knappt 50 arter hoppspindlar, dessa finns nu i Artfakta. De beskrivs med vackra illustrationer och text om deras utseende, utbredning och ekologi.

Hoppspindlar finns överallt. Det är den artrikaste spindelfamiljen i världen men de flesta hittar man i tropikerna. Många är solälskare och kan ses nära hus och hem, exempelvis sebraspindeln. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen, med sina stora ögon följer de även dina rörelser.

Med hjälp av bilderna kan man identifiera många av våra arter, men i framtiden kommer även bestämningsnycklar att presenteras här på Artfakta.se.

Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se?

Hoppfullt för hoppspindlarna

2016-04-07 Massor av musslor

Nu finns de marina musslorna presenterade i Artfakta. Fredrik Pleijel (Göteborgs universitet) har med hjälp av Anders Warén (NRM) producerat materialet som innehåller uppgifter om djup, habitat och kännetecknande karaktärer. Foton på skal finns för alla arter. Malin Strand (ArtDatabanken) har arbetat med genomgången och presentationen av materialet och nu kan naturvårdare få hjälp med att identifiera och lära sig mer om våra marina musslor.

Arbetet med att presentera och dokumentera våra arter fortsätter. I framtiden kommer informationen bland annat att kompletteras med bestämningsnycklar till de olika arterna.
Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se?

Massor av musslor