Lämna synpunkter ArtDatabanken Artfakta  
Vetenskapligt namn Svenskt namn
ArtDatabanken - Artfakta
Artfakta om många arter
2015-12-18
Artfakta om många arter

Kunskapen om våra arter växer hela tiden. Grundstommen utgörs av taxonomin, d.v.s. arternas namn och släktskap, som finns för alla arter och kan sökas på föreliggande sida. För många arter finns också information om utbredning och rödlistningsbedömning. Tack vare Svenska Artprojektet producerar vi hela tiden information om arternas kännetecken och ekologi. För närvarande publicerar vi löpande information om våra bin (t.ex. gökbin och pälsbin) och vissa bladbaggar (Donaciinae). Produktion pågår dessutom av information om tiofotade kräftdjur, marina musslor och nakensnäckor, locke- och hoppspindlar med flera grupper, och dessa kommer att publiceras inom en nära framtid. När grupper publicerats i sin helhet kommer detta att annonseras på bland annat denna sida.

Artfakta utvecklas
2015-12-18
Artfakta utvecklas

Artfakta utvecklas hela tiden. För närvarande pågår ett intensivt utvecklingsarbete av denna sida och i början av 2016 kommer flera nya funktioner att presenteras. Sidan är tänkt att bli den självklara sajten för information om alla svenska arter och högre taxa (släkten, familjer, ordningar o.s.v.). En nyhet som står för dörren är möjligheten att jämföra arter med varandra genom att ställa upp bilder och karaktärer bredvid varandra. Vidare kommer det att finnas ett förbättrat verktyg för att söka fram olika kategorier av arter. Längre fram under 2016 kommer det också finnas möjlighet att nyckla sig fram till rätt art här på sidan.

Ladda ner Rödlista 2015
2015-04-28
Ladda ner Rödlista 2015

Nytt för 2015 års rödlista är att boken Rödlista 2015 främst innehåller rödlistebedömningarna och är i fickformat. I 2015 års version av rödlistan presenteras även de småarter av kärlväxterna som bedömts (daggkåpor, björnbär, maskrosor och hökfibblor) i boken. I ArtDatabankens rapport Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015 hittar du en sammanfattning av rödlistningsresultaten och här jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer.