Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2017-04-05 Naturvårdsarter och främmande arter

Nu kan du filtrera fram så kallade naturvårdsarter i Artfakta: Fridlysta arter, habitatdirektivets arter, typiska arter, Skogsstyrelsens signalarter och arter som har eller har haft åtgärdsprogram inom naturvårdsarbetet. Dessutom kan du filtrera fram arter som finns i Sverige men som anses vara främmande, d.v.s. har införts till landet i sen tid. Vissa av dessa arter kan vara invasiva eller problematiska på annat sätt och kan bli föremål för åtgärder för att begränsa effekterna av deras närvaro. Du hittar detta filter under rubriken Svensk förekomst i Artfaktas filter.

2017-04-05 Första interaktiva mossnyckeln

Tetraphidaceae är en liten mossgrupp där de fyra arterna har fyra tänder i sporkapselns tandkrans. Den här mossnyckeln inleder publiceringen av en rad mossnycklar till olika släkten.

Läs mer

2017-04-05 En smal sak för bifantasten

Smalbin (Lasioglossum) har länge ansetts som mycket svåra att artbestämma. Nu är det betydligt enklare med hjälp av en nyckel till de knappt 30 arterna.

De är i huvudsak små och svarta med små skillnader mellan arterna. Tidigare felbestämningar har skapat oklarheter kring vilka arter vi egentligen har i landet, men med hjälp av amatörers och experters insatser har vi nu en betydligt bättre kunskap. Göran Holmström och Krister Hall har sammanfattat denna kunskap i text och bild, och gjort det möjligt att sätta korrekt namn på arterna.

En smal sak för bifantasten

2017-04-05 Ett stort hopp för hoppspindlarna

Hoppspindlarna (Salticidae) är små spindlar med stor charm. De har också ovanligt stora ögon som följer dina rörelser noga när ni stöter på varandra vid en södervägg en solig dag. Kommer du för nära försvinner spindeln plötsligt genom ett hopp med hjälp av sina kraftiga ben.

I Sverige har vi nästan 50 arter hoppspindlar. Nu är det möjligt att bekanta sig med dessa varelser med hjälp av nyckeln till hoppspindlar. Nyckeln är framtagen av Jonas Sandström och illustrerad av Mattias Starkenberg.

Ett stort hopp för hoppspindlarna