Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2016-07-05 Rapportera fynd av fjärilar

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra fjärilar? Fynduppgifter i Artportalen är ett av de underlag som används när vi utvärderar arters status för rödlistan. I sommar fokuserar ArtDatabanken på fyra fjärilsarter: ängsnätfjäril, hedpärlemorfjäril, kattunvisslare och silversmygare som alla minskat under en längre tid, men vars utbredningsområde fortfarande är relativt stort. De är alla knutna till olika typer av torra gräsmarker, miljöer som blir alltmer sällsynta främst på grund av igenväxning.

Läs mer om de aktuella fjärilarna och rapportera dina fynd via Artportalen.

2016-07-05 Hjälp oss övervaka trollsländor

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då kan du söka efter sju trollsländearter som extra uppmärksammas via en kampanj i år. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller omfattas av art- och habitatdirektivet. Trollsländekampanjen lyses ut av Faunaväkteriet, ett samarbete mellan ArtDatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och Trollsländeföreningen.

Var i Småland finns grön mosaikslända? Kan man hitta flera platser för den sällsynta dvärgflicksländan? Finns grön flodtrollslända längs Piteälven? Det finns många frågor att ställa sig när man läser om de sju uppmärksammade arterna.

Läs mer om kampanjen och rapportera dina fynd via Artportalen.

2016-04-08 Hoppfullt för hoppspindlarna

Sverige hyser knappt 50 arter hoppspindlar, dessa finns nu i Artfakta. De beskrivs med vackra illustrationer och text om deras utseende, utbredning och ekologi.

Hoppspindlar finns överallt. Det är den artrikaste spindelfamiljen i världen men de flesta hittar man i tropikerna. Många är solälskare och kan ses nära hus och hem, exempelvis sebraspindeln. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen, med sina stora ögon följer de även dina rörelser.

Med hjälp av bilderna kan man identifiera många av våra arter, men i framtiden kommer även bestämningsnycklar att presenteras här på Artfakta.se.

Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se?

Hoppfullt för hoppspindlarna

2016-04-07 Massor av musslor

Nu finns de marina musslorna presenterade i Artfakta. Fredrik Pleijel (Göteborgs universitet) har med hjälp av Anders Warén (NRM) producerat materialet som innehåller uppgifter om djup, habitat och kännetecknande karaktärer. Foton på skal finns för alla arter. Malin Strand (ArtDatabanken) har arbetat med genomgången och presentationen av materialet och nu kan naturvårdare få hjälp med att identifiera och lära sig mer om våra marina musslor.

Arbetet med att presentera och dokumentera våra arter fortsätter. I framtiden kommer informationen bland annat att kompletteras med bestämningsnycklar till de olika arterna.
Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se?

Massor av musslor