Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2018-12-10 Nyckel till släkten av svenska bin

Nu finns en bestämningsnyckel till alla släkten av svenska bin. I flera fall, då släktet bara innehåller en enda art, kan även arter nycklas ut. Sedan tidigare finns nycklar till smalbin och citronbin. Därmed kan man nu artbestämma en ansenlig del av de ca 300 arter bin som påträffats i Sverige.

Nyckeln är framtagen av Björn Cederberg, Krister Hall och Alexander Berg. Arbetet med att beskriva alla bin fortskrider och nya nycklar kommer att presenteras löpande. Du kan läsa om arterna i Artfakta och se bilder på dem. Liksom våra övriga interaktiva nycklar fungerar den nya nyckeln på såväl dator som mobil-
telefon ute i fält. På bilden nedan syns cyanmärgbi Ceratina cyanea av Krister Hall.


Ceratina cyanea

2018-08-16 Nyckel till stjälkröksvampar

Nu finns artfakta och en digital nyckel till de åtta arter stjälkröksvampar släktet Tulostoma) som påträffats i Sverige. Det är en till utseendet unik grupp svampar som skiljer sig från andra röksvampar genom att de har sin rökboll på en tydlig fot.

Vi hittar dem i landets södra delar i torra, ofta sandiga och kalkrika miljöer. De gynnas av ett måttligt markslitage, som t.ex. tramp av människor och betesdjur. Mikael Jeppson har tagit fram nyckel och texter och har tillsammans med Jörgen Jeppson fotograferat svamparna. Christopher Reisborg står för studiofotografering av torkade exemplar – det är i detta stadium som man ofta hittar stjälkröksvamparna, året om.


Stjälkröksvampar

2018-06-13 Digital nyckel till Sveriges skräddare

Skräddare (familjen Gerridae) är en till det yttre mycket välkänd insektsgrupp. Deras egenskap att kunna gå på vatten gör dem fascinerande och alla som vistats vid en svensk sjö, å eller ett småvatten känner nog till dem.

Trots det är den mer ingående kunskapen om skräddare dålig och det har saknats lättillgänglig bestämningslitteratur. Nu finns en digital nyckel till våra tio skräddararter, som också fått svenska namn. Med den nya nyckeln i mobilen kan alla bekanta sig med rostskräddare, streckad skräddare, kustskräddare och övriga sju arter samt artbestämma dem i fält. Och lättare rapportera fynden i Artportalen. Det är Johannes Bergsten och Ulf Bjelke som har tagit fram nyckeln, texter och fotograferat.

Skräddare (familjen Gerridae)

2018-07-02 Marina bakgälade snäckor

I Sverige finns 130 arter marina bakgälade snäckor. Nyckeln till de ca 90 nakensnäckorna är redan publicerad, och med denna nya nyckel – som gjorts av Kennet Lundin och Klas Malmberg – är det möjligt att artbestämma samtliga marina bakgälade snäckor i Sverige.

Liksom nakensnäckorna saknar de övriga marina bakgälade snäckorna ofta skal, eller har ett reducerat sådant. När de har skal så omges det helt eller delvis av manteln, eller av flikar från foten och huvudet. Dessa fascinerande djur – marina bakgälade snäckor – har också beskrivits i bild och text av Kennet Lundin, Klas Malmberg och Fredrik Pleijel.


Bakgälade snäckor