Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2018-08-16 Nyckel till stjälkröksvampar

Nu finns artfakta och en digital nyckel till de åtta arter stjälkröksvampar släktet Tulostoma) som påträffats i Sverige. Det är en till utseendet unik grupp svampar som skiljer sig från andra röksvampar genom att de har sin rökboll på en tydlig fot.

Vi hittar dem i landets södra delar i torra, ofta sandiga och kalkrika miljöer. De gynnas av ett måttligt markslitage, som t.ex. tramp av människor och betesdjur. Mikael Jeppson har tagit fram nyckel och texter och har tillsammans med Jörgen Jeppson fotograferat svamparna. Christopher Reisborg står för studiofotografering av torkade exemplar – det är i detta stadium som man ofta hittar stjälkröksvamparna, året om.


Stjälkröksvampar

2018-06-13 Upprop – arter att leta efter

Rapportering på Artportalen, dels av myndigheter, men inte minst av kunniga privatpersoner har under 2000-talet utvecklats till en mycket viktig källa för svensk naturvård när tillståndet för svensk natur och dess arter ska utvärderas. Utbredningsområdenas storlek, arternas vanlighet och livsmiljöer kan till stor del uttolkas med denna typ av data.

Vi har inför arbetet med Rödlista 2020 tagit fram en lista med upprop för särskilt intressanta arter och artgrupper. Bland annat behöver vi information om korthalsad majbagge, hedpärlemorfjäril, flera parasitsteklar och svampar knutna till äldre ask och alm. På bilden nedan väggbistekel Gasteruption nigritarse, fotograferad av Krister Hall.

Väggbistekel (Gasteruption nigritarse)

2018-06-13 Digital nyckel till Sveriges skräddare

Skräddare (familjen Gerridae) är en till det yttre mycket välkänd insektsgrupp. Deras egenskap att kunna gå på vatten gör dem fascinerande och alla som vistats vid en svensk sjö, å eller ett småvatten känner nog till dem.

Trots det är den mer ingående kunskapen om skräddare dålig och det har saknats lättillgänglig bestämningslitteratur. Nu finns en digital nyckel till våra tio skräddararter, som också fått svenska namn. Med den nya nyckeln i mobilen kan alla bekanta sig med rostskräddare, streckad skräddare, kustskräddare och övriga sju arter samt artbestämma dem i fält. Och lättare rapportera fynden i Artportalen. Det är Johannes Bergsten och Ulf Bjelke som har tagit fram nyckeln, texter och fotograferat.

Skräddare (familjen Gerridae)

2018-07-02 Marina bakgälade snäckor

I Sverige finns 130 arter marina bakgälade snäckor. Nyckeln till de ca 90 nakensnäckorna är redan publicerad, och med denna nya nyckel – som gjorts av Kennet Lundin och Klas Malmberg – är det möjligt att artbestämma samtliga marina bakgälade snäckor i Sverige.

Liksom nakensnäckorna saknar de övriga marina bakgälade snäckorna ofta skal, eller har ett reducerat sådant. När de har skal så omges det helt eller delvis av manteln, eller av flikar från foten och huvudet. Dessa fascinerande djur – marina bakgälade snäckor – har också beskrivits i bild och text av Kennet Lundin, Klas Malmberg och Fredrik Pleijel.


Bakgälade snäckor