Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2016-04-06 Hajar du broskfiskar

Som ett led i publiceringen av material ur de tryckta volymerna av Nationalnyckeln kan vi nu i digital form presentera gruppen broskfiskar med tillhörande bestämningsnycklar och fördjupningar. Du hittar all information genom att söka dig uppåt och nedåt i den taxonomiska strukturen från ryggradsdjur ner till havsmus och de svenska arterna av hajar och rockor. Det är samma fantastiska bilder och fakta som i boken, men för de rödlistade arterna får du även tillgång till naturvårdsinformation samt olika funktioner för att söka och jämföra arterna.

Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se? Köp också boken om broskfiskar här.

Köp bok...

2016-04-05 På gång

Utvecklingen av Artfakta fortsätter. Du kan nu navigera via ett släktträd (taxonträd) vilket samtidigt ger en översikt av organismernas släktskap. Möjlighet finns att skapa ett eget urval av arter och visa dem i en jämförelsevy eller ett bildgalleri. Det nya gränssnittet funkar nu ännu bättre i mobilen. Under året arbetar vi vidare på förbättrad sökfunktionalitet och utveckling av digitala nycklar för att underlätta identifiering av olika organismer.

För närvarande finns över 5 000 arter presenterade och vi driver flera projekt med syfte att ta fram fakta för olika grupper skalbaggar, kräftdjur, nakensnäckor, bin, svampar, fibblor och mossor, för att nämna några. När informationen är sammanställd och publicerad kommer det att annonseras här.

2016-04-08 Hoppfullt för hoppspindlarna

Sverige hyser knappt 50 arter hoppspindlar, dessa finns nu i Artfakta. De beskrivs med vackra illustrationer och text om deras utseende, utbredning och ekologi.

Hoppspindlar finns överallt. Det är den artrikaste spindelfamiljen i världen men de flesta hittar man i tropikerna. Många är solälskare och kan ses nära hus och hem, exempelvis sebraspindeln. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen, med sina stora ögon följer de även dina rörelser.

Med hjälp av bilderna kan man identifiera många av våra arter, men i framtiden kommer även bestämningsnycklar att presenteras här på Artfakta.se.

Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se?

Hoppfullt för hoppspindlarna

2016-04-07 Massor av musslor

Nu finns de marina musslorna presenterade i Artfakta. Fredrik Pleijel (Göteborgs universitet) har med hjälp av Anders Warén (NRM) producerat materialet som innehåller uppgifter om djup, habitat och kännetecknande karaktärer. Foton på skal finns för alla arter. Malin Strand (ArtDatabanken) har arbetat med genomgången och presentationen av materialet och nu kan naturvårdare få hjälp med att identifiera och lära sig mer om våra marina musslor.

Arbetet med att presentera och dokumentera våra arter fortsätter. I framtiden kommer informationen bland annat att kompletteras med bestämningsnycklar till de olika arterna.
Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen.se?

Massor av musslor