Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  malörtsvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylimorpha woliniana
Malörtsvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 12–17 mm. Framvingarna är extremt långsträckta, vitaktiga med snett, kort avbrutet svartaktigt mittband och därutöver med gråaktiga molnfläckar och svartaktiga fransar. Bakvingarna är ljust till mörkt grå. En något för gulaktig färgbild liksom genitalbilder finns i Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för malörtsvecklare Observationer i Sverige för malörtsvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Äkta malörtskottvecklare är utbredd över delar av Mellaneuropa söderut till Italien och synes ha mer sammanhängande utbredning österöver. I Norden är den nyinvandrad. Till Bornholm i Danmark kom den 1978 och till Öland i Sverige 1986 (Svensson 1987). Arten har etablerat sig på Öland, men än så länge inte spritt sig vidare till andra svenska landskap.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Upptäcktes för första gången i Sverige på Öland i ett stenbrott i kanten av stora alvaret vid Räpplinge 1986. Arten har senare även hittats i ett annat stenbrott vid Vickleby, samt på ytterligare någon lokal. Artens larv lever i stjälkar av äkta malört (Artemisia absinthium). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 220 (200-320) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-200) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Fjärilen är lokalt talrik på Öland, särskilt i det kalkstensbrott i Räpplinge där den först upptäcktes, och kan skrämmas upp på dagen från slutet av juni till halva juli, men flyger sannolikt spontant först på kvällen. Larven lever övervintrande till i början maj i stjälken av malört Artemisia absinthium, där den också förpuppas (Svensson 1993).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· malört
· malört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylimorpha, Art Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868) - malörtsvecklare Synonymer äkta malörtskottvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Upptäcktes för första gången i Sverige på Öland i ett stenbrott i kanten av stora alvaret vid Räpplinge 1986. Arten har senare även hittats i ett annat stenbrott vid Vickleby, samt på ytterligare någon lokal. Artens larv lever i stjälkar av äkta malört (Artemisia absinthium). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 220 (200-320) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-200) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Vingbredd 12–17 mm. Framvingarna är extremt långsträckta, vitaktiga med snett, kort avbrutet svartaktigt mittband och därutöver med gråaktiga molnfläckar och svartaktiga fransar. Bakvingarna är ljust till mörkt grå. En något för gulaktig färgbild liksom genitalbilder finns i Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för malörtsvecklare

Länsvis förekomst och status för malörtsvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för malörtsvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Äkta malörtskottvecklare är utbredd över delar av Mellaneuropa söderut till Italien och synes ha mer sammanhängande utbredning österöver. I Norden är den nyinvandrad. Till Bornholm i Danmark kom den 1978 och till Öland i Sverige 1986 (Svensson 1987). Arten har etablerat sig på Öland, men än så länge inte spritt sig vidare till andra svenska landskap.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylimorpha  
 • Art
  Cochylimorpha woliniana(Schleich, 1868) - malörtsvecklare
  Synonymer
  äkta malörtskottvecklare

Fjärilen är lokalt talrik på Öland, särskilt i det kalkstensbrott i Räpplinge där den först upptäcktes, och kan skrämmas upp på dagen från slutet av juni till halva juli, men flyger sannolikt spontant först på kvällen. Larven lever övervintrande till i början maj i stjälken av malört Artemisia absinthium, där den också förpuppas (Svensson 1993).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· malört - Artemisia absinthium (Viktig)
Något hot synes inte föreligga för närvarande, utan det kan i stället förväntas att fjärilen småningom sprider sig till andra landskap i Sydsverige.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Den nyinvandrade vecklarens värdväxt malört är värdväxt för flera andra ovanliga insekter och bör därför gynnas på olika sätt, exempelvis genom att ruderatmarker tolereras.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1987. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1986. Ent. Tidskr. 108:77–82.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylimorpha  
 • Art
  Cochylimorpha woliniana, (Schleich, 1868) - malörtsvecklare
  Synonymer
  äkta malörtskottvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.