Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åsljungabjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus scissoides
Åsljungabjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Åsljungabjörnbär bildar tämligen lågvuxna, risartade snår. Årsskotten bär raka taggar och 5–7-delade blad, som är nästan kala på ovansidan. Kronbladen är ljusrosa och ståndarna är längre än stiftsamlingen.
Utbredning
Länsvis förekomst för åsljungabjörnbär Observationer i Sverige för åsljungabjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åsljungabjörnbär har en begränsad utbredning i norra Skåne i trakten kring Åsljunga. På 1960-talet sågs den också på en lokal i Småland strax norr om Åsljunga, eftersökt vid flera tillfällen dock ej återfunnen. Möjligen har underarten även påträffats i nordligaste Blekinge, Halland och Bohuslän, men troligen rör det sig om sammanblandning med närstående björnbär. Åsljungabjörnbär finns i övrigt i sydöstra och sydvästra Norge samt i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett äkta björnbär som påminner om nålbjörnbär och skogsbjörnbär och som är känt från ett cirka 25 lokaler i Nordskåne (inklusive en i sydligaste Småland). Svårbedömd pga bristfälliga data. Utbredningsområdet är stabilt och troligen även populationen. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 68 (16-100) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Åsljungabjörnbär växer utmed vägkanter och i skogsbryn och förekommer främst i inlandet i områden med fuktigt klimat och urlakade jordar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus scissoides H. E. Weber ex G. H. Loos ined. - åsljungabjörnbär Synonymer Rubus nessensis ssp. scissoides, Rubus nessensis scissoides, Rubus scissus W. C. R. Watson

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett äkta björnbär som påminner om nålbjörnbär och skogsbjörnbär och som är känt från ett cirka 25 lokaler i Nordskåne (inklusive en i sydligaste Småland). Svårbedömd pga bristfälliga data. Utbredningsområdet är stabilt och troligen även populationen. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 68 (16-100) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Åsljungabjörnbär bildar tämligen lågvuxna, risartade snår. Årsskotten bär raka taggar och 5–7-delade blad, som är nästan kala på ovansidan. Kronbladen är ljusrosa och ståndarna är längre än stiftsamlingen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åsljungabjörnbär

Länsvis förekomst och status för åsljungabjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åsljungabjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åsljungabjörnbär har en begränsad utbredning i norra Skåne i trakten kring Åsljunga. På 1960-talet sågs den också på en lokal i Småland strax norr om Åsljunga, eftersökt vid flera tillfällen dock ej återfunnen. Möjligen har underarten även påträffats i nordligaste Blekinge, Halland och Bohuslän, men troligen rör det sig om sammanblandning med närstående björnbär. Åsljungabjörnbär finns i övrigt i sydöstra och sydvästra Norge samt i Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus scissoidesH. E. Weber ex G. H. Loos ined. - åsljungabjörnbär
  Synonymer
  Rubus nessensis ssp. scissoides
  Rubus nessensis scissoides
  Rubus scissus W. C. R. Watson

Åsljungabjörnbär växer utmed vägkanter och i skogsbryn och förekommer främst i inlandet i områden med fuktigt klimat och urlakade jordar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Åsljungabjörnbär hotas av igenväxning med följande beskuggning från träd och större buskar genom det äldre kulturlandskapets igenläggning.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Åsljungabjörnbär bör eftersökas så att aktuell status kan fastställas och den bör övervakas av floraväktare. Någon rik lokal för åsljungabjörnbär bör skyddas.
Det är osäkert om åsljungabjörnbär tillhör Rubus nessensis ssp. scissoides s.str. Den skånska växten överensstämmer inte helt med den norska och tyska; det är möjligt att den utgör ett obeskrivet taxon. Utländska namn – NO: Nålbjønnbær.

Karlsson, T. 1990. Smålands flora i slutspurten. Svensk Bot. Tidskr. 84: 217–240.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Lid, J. & Lid, D. T. 1994. Norsk flora. 6 uppl. Oslo.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Oredsson, A. 1969. Drawings of Scandinavian Plants 17–20. Rubus L. Subgen. Rubus. Bot. Not. 122: 1–8.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Malmö.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus scissoides, H. E. Weber ex G. H. Loos ined. - åsljungabjörnbär
  Synonymer
  Rubus nessensis ssp. scissoides
  Rubus nessensis scissoides
  Rubus scissus W. C. R. Watson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.