Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  östlig ärtmussla

Organismgrupp Blötdjur, Limniska musslor Pisidium dilatatum
Östlig ärtmussla Blötdjur, Limniska musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för östlig ärtmussla Observationer i Sverige för östlig ärtmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten har bytt namn från Pisidium subtilestriatum (DD på rödlista 2005) till P. dilatatum. Ca 10 äldre fynd från mellersta Småland, södra Västergötland och norra Halland. Modern kunskap om artens status i Sverige saknas. Arten hör hemma i profundalzonen av stora och medelstora, djupa sjöar, företrädesvis med kalkfattigt, ibland järnhaltigt, vatten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Sphaeriidae (ärtmusslor), Släkte Pisidium, Art Pisidium dilatatum Westerlund, 1897 - östlig ärtmussla Synonymer Pisidium subtilestriatum Lindholm, 1909

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har bytt namn från Pisidium subtilestriatum (DD på rödlista 2005) till P. dilatatum. Ca 10 äldre fynd från mellersta Småland, södra Västergötland och norra Halland. Modern kunskap om artens status i Sverige saknas. Arten hör hemma i profundalzonen av stora och medelstora, djupa sjöar, företrädesvis med kalkfattigt, ibland järnhaltigt, vatten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för östlig ärtmussla

Länsvis förekomst och status för östlig ärtmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för östlig ärtmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium dilatatumWesterlund, 1897 - östlig ärtmussla
  Synonymer
  Pisidium subtilestriatum Lindholm, 1909

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Vattenmassa, Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium dilatatum, Westerlund, 1897 - östlig ärtmussla
  Synonymer
  Pisidium subtilestriatum Lindholm, 1909
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.