Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liv

Rot - Biota
Liv

Kännetecken
Biota är benämningen på den högsta taxonomiska nivån i det hierarkiska systemet, som därmed omfattar alla levande organismer. Dessa delas in i ett antal grupper där man ofta skiljer mellan dels eukaryoter, som består av celler med cellkärna, dels prokaryoter som saknar cellkärna. Till prokaryoterna hör arkéer (tidigare kallade arkebakterier = "ålderdomliga bakterier") och bakterier. Eukaryoterna omfattar flera grupper av encelliga organismer, växter, svampar och djur.
Till de levande organismerna räknas ofta även virus, vilka dock inte har förmågan att på egen hand duplicera sitt DNA.
Artfaktablad (pdf)

Rot Biota - liv Synonymer Saknas

Biota är benämningen på den högsta taxonomiska nivån i det hierarkiska systemet, som därmed omfattar alla levande organismer. Dessa delas in i ett antal grupper där man ofta skiljer mellan dels eukaryoter, som består av celler med cellkärna, dels prokaryoter som saknar cellkärna. Till prokaryoterna hör arkéer (tidigare kallade arkebakterier = "ålderdomliga bakterier") och bakterier. Eukaryoterna omfattar flera grupper av encelliga organismer, växter, svampar och djur.
Till de levande organismerna räknas ofta även virus, vilka dock inte har förmågan att på egen hand duplicera sitt DNA.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ragnar Halll 2016.

Namn och släktskap
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ragnar Halll 2016.