Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  griffelblomflugor

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Släkte - Ceriana
Griffelblomflugor Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Ceriana utmärker sig genom att de långa svarta antennerna sitter på ett gemensamt, mycket långt svart pannutskott. Tillsammans liknar antennerna och det pennliknande pannutskottet getingarnas långa antenner. Arterna i släktet Ceriana imiterar solitära getingar av t.ex. släktena Ancistrocerus och Symmorphus, samt grävsteklar tillhörande släktet Gorytes och stekelflugor i släktet Physocephala. Larverna utvecklas i död ved. Ett vid första anblicken mycket snarlikt släkte är Sphiximorpha, som emellertid saknar pannutskott men däremot har ett mycket långt första antennsegment.
Släktet omfattar drygt 50 arter. Det finns representerat i samtliga faunaregioner; framför allt i den palearktiska med 17 arter samt de orientaliska och australiska regionerna med sammanlagt 18 arter. I Europa finns två arter, varav Ceriana conopsoides förekommer i Norden och C. vespiformis i Sydeuropa.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Ceriana Rafinesque, 1815 - griffelblomflugor Synonymer

Släktet Ceriana utmärker sig genom att de långa svarta antennerna sitter på ett gemensamt, mycket långt svart pannutskott. Tillsammans liknar antennerna och det pennliknande pannutskottet getingarnas långa antenner. Arterna i släktet Ceriana imiterar solitära getingar av t.ex. släktena Ancistrocerus och Symmorphus, samt grävsteklar tillhörande släktet Gorytes och stekelflugor i släktet Physocephala. Larverna utvecklas i död ved. Ett vid första anblicken mycket snarlikt släkte är Sphiximorpha, som emellertid saknar pannutskott men däremot har ett mycket långt första antennsegment.
Släktet omfattar drygt 50 arter. Det finns representerat i samtliga faunaregioner; framför allt i den palearktiska med 17 arter samt de orientaliska och australiska regionerna med sammanlagt 18 arter. I Europa finns två arter, varav Ceriana conopsoides förekommer i Norden och C. vespiformis i Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Cerioidini  
 • Släkte
  CerianaRafinesque, 1815 - griffelblomflugor
Namngivning: Ceriana Rafinesque, 1815. Analyse de la Nature ou Tableau de l’Univers et des Corps Organisés: 131. Synonymer: Ceria Fabricius, 1794, Cericoides Rondani, 1850.

Etymologi: Ceriana = vaxfärgad; cera (lat.) = vaxfärg, vaxskikt.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Cerioidini  
 • Släkte
  Ceriana - griffelblomflugor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.