Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Criorhina

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Släkte - Criorhina
  Tvåvingar, Flugor

 1. 1 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 3 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. 1 arter VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta släkte omfattar främst stora (8-18 mm långa) pälsklädda arter med karakteristiskt förlängt ansikte. Släktets långhåriga arter ger ett humlelikt intryck, medan de mer korthåriga arterna påminner om bin. Ögonen är nakna, och även hos hanen något åtskilda. Tredje antennsegmentet är kort och högt, med naket antennborst. Vingarna har mer eller mindre tydliga mörka vingfläckar, och ligger i vila oftast parallellt med kroppen så att de överlappar varandra. Baklåren är normala till kraftigt förtjockade, och saknar taggar på undersidan. Närstående släkten är Blera och Pocota.
Pälsblomflugor uppehåller sig främst vid vår- och försommarblommande buskar och träd; först slån, sälg och vide, senare hagtorn och hallon. Hanen söker snabbt av blommorna på buske efter buske i sin jakt efter honor. Larverna utvecklas i olika förmultnande lövträd. Rotheray & Stuke (1998) ger en larvnyckel för de nordiska arterna.
Släktet omfattar totalt ca 50 arter, varav fyra finns i Norden, sju i Europa och 19 i Palearktis.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Criorhina Meigen, 1822 Synonymer pälsblomflugor

Detta släkte omfattar främst stora (8-18 mm långa) pälsklädda arter med karakteristiskt förlängt ansikte. Släktets långhåriga arter ger ett humlelikt intryck, medan de mer korthåriga arterna påminner om bin. Ögonen är nakna, och även hos hanen något åtskilda. Tredje antennsegmentet är kort och högt, med naket antennborst. Vingarna har mer eller mindre tydliga mörka vingfläckar, och ligger i vila oftast parallellt med kroppen så att de överlappar varandra. Baklåren är normala till kraftigt förtjockade, och saknar taggar på undersidan. Närstående släkten är Blera och Pocota.
Pälsblomflugor uppehåller sig främst vid vår- och försommarblommande buskar och träd; först slån, sälg och vide, senare hagtorn och hallon. Hanen söker snabbt av blommorna på buske efter buske i sin jakt efter honor. Larverna utvecklas i olika förmultnande lövträd. Rotheray & Stuke (1998) ger en larvnyckel för de nordiska arterna.
Släktet omfattar totalt ca 50 arter, varav fyra finns i Norden, sju i Europa och 19 i Palearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  CriorhinaMeigen, 1822
  Synonymer
  pälsblomflugor
Namngivning: Criorhina Meigen, 1822. Systematische Beschreibung 3: 236. Synonym: Brachymyia Williston, 1872.

Etymologi: Criorhina = baggnäst; krios (gr.) = bagge, rhis (gr.) = näsa, nos, syftar på att arternas ansikte till formen liknar nosen på ett litet får.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Brattberg 1992, Hartley 1961, Hippa 1978, Lidström 1993, Nilsson 2006, Rotheray 1991, 1993, Rotheray & Stuke 1998.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  Criorhina
  Synonymer
  pälsblomflugor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.