Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Melanogaster

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Släkte - Melanogaster
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 4 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet omfattar 6-9 mm långa, svarta och ovala flugor med svarta antenner och metallglänsande bakkroppssidor. Arterna i släktet Melanogaster är svårbestämda, och dessutom påminner de starkt om vissa arter i t.ex. släktena Chrysogaster, Orthonevra, Lejogaster, Cheilosia och Chrysosyrphus. De fullbildade flugorna påträffas på fuktiga ängar intill vatten och i angränsade bryn. Larverna lever under vatten och har ett kort andningsrör som avslutas med en stilettartad spets. I släktet Melanogaster finns totalt åtminstone tolv arter, varav sju förekommer i Europa och fyra i Norden.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Melanogaster Rondani, 1857 Synonymer ängsblomflugor

Släktet omfattar 6-9 mm långa, svarta och ovala flugor med svarta antenner och metallglänsande bakkroppssidor. Arterna i släktet Melanogaster är svårbestämda, och dessutom påminner de starkt om vissa arter i t.ex. släktena Chrysogaster, Orthonevra, Lejogaster, Cheilosia och Chrysosyrphus. De fullbildade flugorna påträffas på fuktiga ängar intill vatten och i angränsade bryn. Larverna lever under vatten och har ett kort andningsrör som avslutas med en stilettartad spets. I släktet Melanogaster finns totalt åtminstone tolv arter, varav sju förekommer i Europa och fyra i Norden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  MelanogasterRondani, 1857
  Synonymer
  ängsblomflugor
Namngivning: Melanogaster Rondani, 1857. Dipt. Ital. Prodromus 2: 166. Återupprättat som giltigt släkte av Maibach m.fl. (1994).

Etymologi: Melanogaster = svartmage; melas (gr.) = svart; gaster (gr.) = mage.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Maibach m.fl. 1994.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Melanogaster
  Synonymer
  ängsblomflugor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.