Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trädblomflugor

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Släkte - Spilomyia
Trädblomflugor Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Spilomyia omfattar långa arter som alla liknar sociala getingar (underfamiljen Vespinae). Hanens ögon är sammanstötande. Just ögonen, som har oregelbundna mörka fläckar och strimmor på brun botten, är karaktäristiska för släktet. Bakkroppen har svart grundfärg och gula eller gulvita tvärband som inte är pudrade (saknar mikrohår). Det närstående släktet Temnostoma skiljer sig från Spilomyia genom avsaknaden av utskott på baklåren, och genom att de gula tvärbanden på bakkroppen består av pudring (mikrohår).
Trädblomflugor förekommer i lövskog. Larverna utvecklas i multnande, fuktig ved i t.ex. röthål i levande lövträd. De nordiska arterna utvecklas främst i asp och lönn. En nordamerikansk art har påträffats i tidvis vattenfyllda röthål i en amerikansk ek.
Släktet omfattar totalt närmare 40 arter, varav elva förekommer i Nordamerika, åtta i Sydamerika, en i den orientaliska regionen och 22 i Palearktis. Systematiken för arterna i västra delen av Palearktis reviderades av van Steenis (2000), och omfattar sju europeiska arter. En art har uteslutande påträffats i Grekland och Turkiet, och en annan art som tidigare endast var känd från Nordamerika har märkligt nog påträffats i Ungern (två honor). En av våra två nordiska arter som ”alltid” har benämnts Spilomyia saltuum visade sig vid ovan nämnda revision tillhöra S. manicata.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Spilomyia Meigen, 1803 - trädblomflugor Synonymer

Släktet Spilomyia omfattar långa arter som alla liknar sociala getingar (underfamiljen Vespinae). Hanens ögon är sammanstötande. Just ögonen, som har oregelbundna mörka fläckar och strimmor på brun botten, är karaktäristiska för släktet. Bakkroppen har svart grundfärg och gula eller gulvita tvärband som inte är pudrade (saknar mikrohår). Det närstående släktet Temnostoma skiljer sig från Spilomyia genom avsaknaden av utskott på baklåren, och genom att de gula tvärbanden på bakkroppen består av pudring (mikrohår).
Trädblomflugor förekommer i lövskog. Larverna utvecklas i multnande, fuktig ved i t.ex. röthål i levande lövträd. De nordiska arterna utvecklas främst i asp och lönn. En nordamerikansk art har påträffats i tidvis vattenfyllda röthål i en amerikansk ek.
Släktet omfattar totalt närmare 40 arter, varav elva förekommer i Nordamerika, åtta i Sydamerika, en i den orientaliska regionen och 22 i Palearktis. Systematiken för arterna i västra delen av Palearktis reviderades av van Steenis (2000), och omfattar sju europeiska arter. En art har uteslutande påträffats i Grekland och Turkiet, och en annan art som tidigare endast var känd från Nordamerika har märkligt nog påträffats i Ungern (två honor). En av våra två nordiska arter som ”alltid” har benämnts Spilomyia saltuum visade sig vid ovan nämnda revision tillhöra S. manicata.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  SpilomyiaMeigen, 1803 - trädblomflugor
Namngivning: Spilomyia Meigen, 1803. Mag. Insektenkd. 2: 273.

Etymologi: Spilomyia = fläckfluga; spilos (gr.) = fläck, prick; myia (gr.) = fluga, syftar på de fläckiga ögonen.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ahnlund 1996, Bygebjerg 2007a, Högmo & Östrand 1995, Nielsen 2005, van Steenis 2000.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  Spilomyia - trädblomflugor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.