Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xanthogramma

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Släkte - Xanthogramma
  Tvåvingar, Flugor

 1. 1 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 3 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Xanthogramma omfattar medelstora, svarta blomflugor. Både ansiktet och pannan är citrongula (hos honan med svart mittstrimma i pannan) och på ryggsköld och sidoplåtar samt bakkroppens över- och undersida finns typiska citrongula teckningar. Parfläckarna på tergit 2 är kilformiga med olika kilvinkel beroende på art. Vingfjällen är svarta. Flugorna uppehåller sig nära marken och flyger bland låg vegetation i ängs- och hagmarker. Larverna lever av rotlevande bladlöss som vårdas av myror.
Släktet innehåller minst fyra arter i Europa, men fler arter kan tillkomma efter en pågående taxonomisk revision. I Palearktis finns totalt omkring 20 arter. I Nordamerika förekommer ytterligare en art, och i den orientaliska (inklusive australiska) regionen finns två arter till. Arten Xanthogramma laetum (synonym: Olbiosyrphus laetum) har beskrivits efter fynd från Kiel i Nordtyskland, men är inte känd från Norden. Den har liknande teckningar på ryggskölden som de nordiska arterna men har håriga ögon, fyrkantiga teckningar på tergit 2 och oftast odelade tvärband på tergit 3 och 4.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Xanthogramma Schiner, 1860 Synonymer kilblomflugor

Släktet Xanthogramma omfattar medelstora, svarta blomflugor. Både ansiktet och pannan är citrongula (hos honan med svart mittstrimma i pannan) och på ryggsköld och sidoplåtar samt bakkroppens över- och undersida finns typiska citrongula teckningar. Parfläckarna på tergit 2 är kilformiga med olika kilvinkel beroende på art. Vingfjällen är svarta. Flugorna uppehåller sig nära marken och flyger bland låg vegetation i ängs- och hagmarker. Larverna lever av rotlevande bladlöss som vårdas av myror.
Släktet innehåller minst fyra arter i Europa, men fler arter kan tillkomma efter en pågående taxonomisk revision. I Palearktis finns totalt omkring 20 arter. I Nordamerika förekommer ytterligare en art, och i den orientaliska (inklusive australiska) regionen finns två arter till. Arten Xanthogramma laetum (synonym: Olbiosyrphus laetum) har beskrivits efter fynd från Kiel i Nordtyskland, men är inte känd från Norden. Den har liknande teckningar på ryggskölden som de nordiska arterna men har håriga ögon, fyrkantiga teckningar på tergit 2 och oftast odelade tvärband på tergit 3 och 4.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Syrphinae  
 • Tribus
  Syrphini  
 • Släkte
  XanthogrammaSchiner, 1860
  Synonymer
  kilblomflugor
Namngivning: Xanthogramma Schiner, 1860. Wien. Entomol. Mschr. 4: 215.

Etymologi: Xanthogramma = gult tecken; xanthos (gr.) = gul; gramma (gr.) = tecken, av graphein (gr.) = rista, skriva etc.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Douwes 1995, Dušek & Láska 1967, Haarto & Kerppola 2004, Nielsen (i tryck.), Speight 1990.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Syrphinae  
 • Tribus
  Syrphini  
 • Släkte
  Xanthogramma
  Synonymer
  kilblomflugor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.