Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ptilodon

Organismgrupp Fjärilar Släkte - Ptilodon
  Fjärilar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta släkte omfattar ganska bredvingade fjärilar som är tecknade i rödbruna–bruna nyanser vilket ger dem gott kamouflage när de vilar på stammar eller grenar. Flera av arterna påminner i utseendet om ekflikvinge P. capucina. Flera av arternas larver intar en bakåtböjd ställning i vila där huvudet och frambenen hålls uppåt­sträckta, en ställning som accentueras än mer om de störs.
Det finns två arter i Europa. Totalt består släktet av ca 19 arter varav 13 förekommer i Palearktis, södra Kina, Himalaya och söderut till Indokina samt en art i Nordamerika. Lönnflikvinge P. cucullina bildar tillsammans med P. saerdabensis och P. ladislai en grupp med vikarierande arter som alla liknar varandra.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Notodontidae (tandspinnare), Släkte Ptilodon Hübner, 1822 Synonymer

Detta släkte omfattar ganska bredvingade fjärilar som är tecknade i rödbruna–bruna nyanser vilket ger dem gott kamouflage när de vilar på stammar eller grenar. Flera av arterna påminner i utseendet om ekflikvinge P. capucina. Flera av arternas larver intar en bakåtböjd ställning i vila där huvudet och frambenen hålls uppåt­sträckta, en ställning som accentueras än mer om de störs.
Det finns två arter i Europa. Totalt består släktet av ca 19 arter varav 13 förekommer i Palearktis, södra Kina, Himalaya och söderut till Indokina samt en art i Nordamerika. Lönnflikvinge P. cucullina bildar tillsammans med P. saerdabensis och P. ladislai en grupp med vikarierande arter som alla liknar varandra.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Notodontidae - tandspinnare 
 • Underfamilj
  Ptilodontinae  
 • Släkte
  PtilodonHübner, 1822
Namngivning: Ptilodon Hübner, 1804. Syst.-alphab. Verz.: 14–16, 18, 20. Synonym: Lophopteryx Stephens, 1828. Etymologi: Ptilodon = fjädertand/plymtand; ptilon (gr.) = fjäder, plym; -odon av odous (gr.) = -tand. Släktnamnet syftar på den fjälltandsstruktur som finns på framvingens bakkant och som pekar uppåt när fjärilen vilar med vingarna lagda över kroppen.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae. 2006. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hydén, 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Notodontidae - tandspinnare 
 • Underfamilj
  Ptilodontinae  
 • Släkte
  Ptilodon
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hydén, 2006.