Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Odontosia

Organismgrupp Fjärilar Släkte - Odontosia
  Fjärilar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fjärilarna i detta släkte är rikt håriga, särskilt på mellankroppen, och har ganska långsmala framvingar och jämförelsevis tunn fjällbeklädnad på både fram- och bakvingar, vilket gör att de ter sig något genomskinliga. Fjärilarna flyger på våren och larverna lever på björkväxter (Betulaceae).
Totalt finns fem arter i Holarktis varav tre förekommer i Palearktis och två i Europa. Vårflikvinge O. sieversi har den mest vidsträckta utbredningen av alla arter i släktet, och björkflikvinge O. carmelita ersätts i Fjärran östern av den snarlika O. patricia.
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Notodontidae (tandspinnare), Släkte Odontosia Hübner, 1819 Synonymer

Fjärilarna i detta släkte är rikt håriga, särskilt på mellankroppen, och har ganska långsmala framvingar och jämförelsevis tunn fjällbeklädnad på både fram- och bakvingar, vilket gör att de ter sig något genomskinliga. Fjärilarna flyger på våren och larverna lever på björkväxter (Betulaceae).
Totalt finns fem arter i Holarktis varav tre förekommer i Palearktis och två i Europa. Vårflikvinge O. sieversi har den mest vidsträckta utbredningen av alla arter i släktet, och björkflikvinge O. carmelita ersätts i Fjärran östern av den snarlika O. patricia.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Notodontidae - tandspinnare 
 • Underfamilj
  Ptilodontinae  
 • Släkte
  OdontosiaHübner, 1819
Namngivning: Odontosia Hübner, [1819]. Verz. bekannter Schmett.: 145.
Etymologi: Odontosia av odous (gr.) = tand, vilket troligen syftar på de tandliknande utskotten på framvingarna; suffixet -ia (lat.).

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae. 2006. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hydén, 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Notodontidae - tandspinnare 
 • Underfamilj
  Ptilodontinae  
 • Släkte
  Odontosia
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hydén, 2006.