Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svampdynor

Släkte - Trichoderma
Svampdynor

 1. 13 arter NE
 2. 3 arter NA
 3. 5 arter LC
 4. 1 arter DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet omfattar ca 75 arter i Europa (Jaklitsch 2011) varav 21 är kända från Sverige (Eriksson 2009, 2011). Arterna i släktet bildar utbredda, kuddformiga eller klubblika fruktbäddar, s.k. stroman, som växer enstaka eller i grupper på underlaget. Nedsänkta i fruktbädden sitter små fruktkroppar (perithecier). Peritheciernas mynningar kallas ostioler och är ofta synliga i form av prickar på fruktbädden. Fruktbäddarna är vanligen några millimeter till några centimeter stora. Den största av artena i släktet är guldyna (H. citrina) som kan bilda närmare en halv meter stora fruktbäddar. I släktet kan två stora grupper urskiljas med hjälp av färgen på sporerna. Arterna i den ena gruppen bildar gröna sporer och i den andra gruppen bildar arterna genomskinliga och färglösa (hyalina) sporer. Av de fyra skaftade arterna i släktet är Hypocrea leucopus, H. nybergiana och H. seppoi marklevande och bildar en egen monofyletisk grupp skild från den vedlevande H. alutacea som har den oskaftade arten H. minutispora som en av sina närmsta släktingar. Av nomenklatoriska skäl har släktnamnet Trichoderma prioritet över namnet Hypocrea. Trichoderma har tidigare endast använts för anamfora stadier för arter i släktet.
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Hypocreaceae, Släkte Trichoderma Pers.:Fr. - svampdynor Synonymer Hypocrea Fr., Podostroma P.Karst., klubbdynor, Creopus Link, grönpricksdynor, Sarawakus Lloyd, ärgmögel (släktet)

Släktet omfattar ca 75 arter i Europa (Jaklitsch 2011) varav 21 är kända från Sverige (Eriksson 2009, 2011). Arterna i släktet bildar utbredda, kuddformiga eller klubblika fruktbäddar, s.k. stroman, som växer enstaka eller i grupper på underlaget. Nedsänkta i fruktbädden sitter små fruktkroppar (perithecier). Peritheciernas mynningar kallas ostioler och är ofta synliga i form av prickar på fruktbädden. Fruktbäddarna är vanligen några millimeter till några centimeter stora. Den största av artena i släktet är guldyna (H. citrina) som kan bilda närmare en halv meter stora fruktbäddar. I släktet kan två stora grupper urskiljas med hjälp av färgen på sporerna. Arterna i den ena gruppen bildar gröna sporer och i den andra gruppen bildar arterna genomskinliga och färglösa (hyalina) sporer. Av de fyra skaftade arterna i släktet är Hypocrea leucopus, H. nybergiana och H. seppoi marklevande och bildar en egen monofyletisk grupp skild från den vedlevande H. alutacea som har den oskaftade arten H. minutispora som en av sina närmsta släktingar. Av nomenklatoriska skäl har släktnamnet Trichoderma prioritet över namnet Hypocrea. Trichoderma har tidigare endast använts för anamfora stadier för arter i släktet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  TrichodermaPers.:Fr. - svampdynor
  Synonymer
  Hypocrea Fr.
  Podostroma P.Karst.
  klubbdynor
  Creopus Link
  grönpricksdynor
  Sarawakus Lloyd
  ärgmögel (släktet)

Eriksson, O.E. 2009. The non-lichenized ascomycetes of Sweden. Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, Umeå, Sweden. 481 pp. ISBN 978-91-7264-898-2.

Eriksson, O.E. 2011. Myconet. New Notes. Online version [http://www8.umu.se/myconet/asco/litt/newNotes.html] (2011-06-06)

Jaklitsch, W.M. 2011. European species of Hypocrea part II: species with hyaline ascospores. Fungal Diversity 48:1–250.

Krikorev, M & Nordén, B. 2011. Klubbdynor i Sverige - en blev fyra. Svensk Mykologisk Tidskrift 32 (2): 9–14.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Michael Krikorev 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Trichoderma - svampdynor
  Synonymer
  Hypocrea Fr.
  Podostroma P.Karst.
  klubbdynor
  Creopus Link
  grönpricksdynor
  Sarawakus Lloyd
  ärgmögel (släktet)
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Michael Krikorev 2011