Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Salvelinus

Organismgrupp Fiskar Släkte - Salvelinus
  Fiskar

 1. 1 arter NE
 2. 2 arter NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Salvelinus (rödingar) är relativt väl studerat, men indelningen i arter är ofullständig, omtvistad och svårgörlig, speciellt för de europeiska formerna. Uppemot 60 arter har urskiljts, av vilka många förekommer i Europa. Merparten av dessa arter är endemiska för en eller ett fåtal mer eller mindre isolerade sjöar, och flera av dem är redan utdöda. Arterna i släktet Salvelinus är med sin spolformade kropp och sina kraftiga, tandförsedda käkar snarlika lax och öring i släktet Salmo. Utmärkande för rödingar är de mindre och talrikare fjällen. Plogbenet i gommen är kort, och längs plogbenshuvudets bakkant finns en enkel tvärrad med tänder. Enstaka tänder i en längsrad, vilka är förankrade i en kamlik utväxt från plogbenshuvudet, kan också förekomma. Färgteckningen varierar mellan olika arter och bestånd, men genomgående saknas svarta prickar på kroppen. Kontrasterande mönster utgörs istället av ljust gulvita, rosa eller röda prickar på en mörkare bakgrund. Hos vissa arter bildar också den ljusare färgteckningen ett marmorerat mönster. Rödingar har ofta en markerad vit framkant på analfenan (kan också vara vitaktig hos öring Salmo trutta), men hos rödingar är detta starkt framträdande även på bröstfenorna, bukfenorna och ibland också på stjärtfenan.
Ekologi
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Salmoniformes (laxartade fiskar), Familj Salmonidae (laxfiskar), Släkte Salvelinus Richardson, 1836 Synonymer rödingar

Släktet Salvelinus (rödingar) är relativt väl studerat, men indelningen i arter är ofullständig, omtvistad och svårgörlig, speciellt för de europeiska formerna. Uppemot 60 arter har urskiljts, av vilka många förekommer i Europa. Merparten av dessa arter är endemiska för en eller ett fåtal mer eller mindre isolerade sjöar, och flera av dem är redan utdöda. Arterna i släktet Salvelinus är med sin spolformade kropp och sina kraftiga, tandförsedda käkar snarlika lax och öring i släktet Salmo. Utmärkande för rödingar är de mindre och talrikare fjällen. Plogbenet i gommen är kort, och längs plogbenshuvudets bakkant finns en enkel tvärrad med tänder. Enstaka tänder i en längsrad, vilka är förankrade i en kamlik utväxt från plogbenshuvudet, kan också förekomma. Färgteckningen varierar mellan olika arter och bestånd, men genomgående saknas svarta prickar på kroppen. Kontrasterande mönster utgörs istället av ljust gulvita, rosa eller röda prickar på en mörkare bakgrund. Hos vissa arter bildar också den ljusare färgteckningen ett marmorerat mönster. Rödingar har ofta en markerad vit framkant på analfenan (kan också vara vitaktig hos öring Salmo trutta), men hos rödingar är detta starkt framträdande även på bröstfenorna, bukfenorna och ibland också på stjärtfenan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Överordning
  Protacanthopterygii  
 • Ordning
  Salmoniformes - laxartade fiskar 
 • Familj
  Salmonidae - laxfiskar 
 • Underfamilj
  Salmoninae  
 • Släkte
  SalvelinusRichardson, 1836
  Synonymer
  rödingar
Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Namngivning: Salmo (Salvelinus) Richardson, 1836. Fauna Boreali-Amaericana, 3, The Fish: 169.
Etymologi: Salvelinus = renässanslatinisering av Salvelin, en uppfattning av det tyska namnet på rödingar, Saibling

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Överordning
  Protacanthopterygii  
 • Ordning
  Salmoniformes - laxartade fiskar 
 • Familj
  Salmonidae - laxfiskar 
 • Underfamilj
  Salmoninae  
 • Släkte
  Salvelinus
  Synonymer
  rödingar
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).