Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Scomber

Organismgrupp Fiskar Släkte - Scomber
  Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Scomber finns representerat i alla tempererade kusthav genom fyra arter med s.k. komplementär utbredning. I europeiska vatten finns Scomber colias som är mer sydlig, och makrill S. scombrus som är vanlig även i Sverige. De är långsträckta fiskar med smal stjärtspole, vitt åtskilda ryggfenor, fem småfenor bakom rygg- respektive analfenan samt två låga längsåsar på vardera sidan av stjärtspolen. Fjällen framtill på sidan är något större än de övriga men bildar ingen tydlig fjällkorsett. Storleken varierar mellan 40 och drygt 60 centimeters gaffellängd. Alla arter är stimlevande planktonfiltrerare. Med undantag för makrill har de simblåsa. Hos makrill däremot är skuldergördeln fylld av små hålrum med inlagrat fett, vilket ger viss lyftkraft likt en simblåsa eftersom fett har lägre densitet än vatten.
Ekologi
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Perciformes (abborrartade fiskar), Familj Scombridae (makrillfiskar), Släkte Scomber Linnaeus, 1758 Synonymer

Släktet Scomber finns representerat i alla tempererade kusthav genom fyra arter med s.k. komplementär utbredning. I europeiska vatten finns Scomber colias som är mer sydlig, och makrill S. scombrus som är vanlig även i Sverige. De är långsträckta fiskar med smal stjärtspole, vitt åtskilda ryggfenor, fem småfenor bakom rygg- respektive analfenan samt två låga längsåsar på vardera sidan av stjärtspolen. Fjällen framtill på sidan är något större än de övriga men bildar ingen tydlig fjällkorsett. Storleken varierar mellan 40 och drygt 60 centimeters gaffellängd. Alla arter är stimlevande planktonfiltrerare. Med undantag för makrill har de simblåsa. Hos makrill däremot är skuldergördeln fylld av små hålrum med inlagrat fett, vilket ger viss lyftkraft likt en simblåsa eftersom fett har lägre densitet än vatten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Scombroidei - makrillika fiskar 
 • Familj
  Scombridae - makrillfiskar 
 • Släkte
  ScomberLinnaeus, 1758
Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Namngivning: Scomber Linnaeus, 1758. Systema Naturae, 10:e upplagan, 1: 297.
Etymologi: Scomber (lat.) = det antika latinska namnet på makrill.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Scombroidei - makrillika fiskar 
 • Familj
  Scombridae - makrillfiskar 
 • Släkte
  Scomber
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).