Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tidvattenslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Aepus marinus
Tidvattenslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
2-2,5 mm. Kropp smal och tillplattad, med långa ben och antenner. Huvud stort med kraftiga käkar, men ögon mycket små. Hela djuret är svagt pigmenterat och enfärgat blekgult-bärnstensfärgat. Ovansidan är glest försedd med långa utstående borst.
Utbredning
Länsvis förekomst för tidvattenslöpare Observationer i Sverige för tidvattenslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast funnen på två lokaler i Bohuslän. Arten är dock mycket liten och lever undanskymt, den upptäcktes först 1982 och helt säkert är mörkertalet betydande. Närmast i Norge, där den är utbredd längs kusten från Oslofjorden norrut till Trondheim. Utanför Norden endast i norra Frankrike och på Brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Har ett underjordiskt levnadssätt i tidvattenzonen på havsstränder, främst under stora stenar på sand- eller grusunderlag. I Sverige endast känd från två lokaler i Bohuslän. Arten är liten och lätt att förbise p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Ett rovdjur som lever underjordiskt i tidvattenzonen på skyddade havsstränder. Hittas lättast på undersidan av stora stenar delvis nedbäddade i grus, sand eller silt nära vattenlinjen. Fullbildade individer hittas främst under försommar och höst.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Aepus, Art Aepus marinus (Ström, 1788) - tidvattenslöpare Synonymer tidvattenlöpare

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Har ett underjordiskt levnadssätt i tidvattenzonen på havsstränder, främst under stora stenar på sand- eller grusunderlag. I Sverige endast känd från två lokaler i Bohuslän. Arten är liten och lätt att förbise p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
2-2,5 mm. Kropp smal och tillplattad, med långa ben och antenner. Huvud stort med kraftiga käkar, men ögon mycket små. Hela djuret är svagt pigmenterat och enfärgat blekgult-bärnstensfärgat. Ovansidan är glest försedd med långa utstående borst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tidvattenslöpare

Länsvis förekomst och status för tidvattenslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tidvattenslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast funnen på två lokaler i Bohuslän. Arten är dock mycket liten och lever undanskymt, den upptäcktes först 1982 och helt säkert är mörkertalet betydande. Närmast i Norge, där den är utbredd längs kusten från Oslofjorden norrut till Trondheim. Utanför Norden endast i norra Frankrike och på Brittiska öarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Trechini  
 • Släkte
  Aepus  
 • Art
  Aepus marinus(Ström, 1788) - tidvattenslöpare
  Synonymer
  tidvattenlöpare

Ett rovdjur som lever underjordiskt i tidvattenzonen på skyddade havsstränder. Hittas lättast på undersidan av stora stenar delvis nedbäddade i grus, sand eller silt nära vattenlinjen. Fullbildade individer hittas främst under försommar och höst.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Trechini  
 • Släkte
  Aepus  
 • Art
  Aepus marinus, (Ström, 1788) - tidvattenslöpare
  Synonymer
  tidvattenlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016