Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dynsnabbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Anthicus axillaris
Dynsnabbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket gracilt byggd, myrliknande art som blir 2–3 mm lång. Den har kraftiga och långa ben. Huvudet är brunsvart. Halssköld och täckvingar är bruna. Sömmmen mellan täckvingarna är mörkare samt att det även syns ett svagt mörkt tvärband. Ben och antenner är gulbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för dynsnabbagge Observationer i Sverige för dynsnabbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Fårö på norra Gotland. I övrigt är arten funnen i Finland, Karelen och de baltiska staterna. Den är vidare vitt utbredd i Osteuropa och förekommer även längs den polska Östersjökusten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på flygsandstränder vid havet, i dyner med strandråg. De fullbildade skalbaggarna tillbringar dagarna nedgrävda. Larverna livnär sig av döda växtdelar. Endast känd från Gotland (Fårö). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på flygsandstränder vid havet, i dyner med strandråg. De fullbildade skalbaggarna är nattaktiva och tillbringar dagarna nedgrävda. Larverna livnär sig av döda växtdelar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthicidae (kvickbaggar), Släkte Anthicus, Art Anthicus axillaris Schmidt, 1842 - dynsnabbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på flygsandstränder vid havet, i dyner med strandråg. De fullbildade skalbaggarna tillbringar dagarna nedgrävda. Larverna livnär sig av döda växtdelar. Endast känd från Gotland (Fårö). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En mycket gracilt byggd, myrliknande art som blir 2–3 mm lång. Den har kraftiga och långa ben. Huvudet är brunsvart. Halssköld och täckvingar är bruna. Sömmmen mellan täckvingarna är mörkare samt att det även syns ett svagt mörkt tvärband. Ben och antenner är gulbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dynsnabbagge

Länsvis förekomst och status för dynsnabbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dynsnabbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Fårö på norra Gotland. I övrigt är arten funnen i Finland, Karelen och de baltiska staterna. Den är vidare vitt utbredd i Osteuropa och förekommer även längs den polska Östersjökusten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Anthicus  
 • Art
  Anthicus axillarisSchmidt, 1842 - dynsnabbagge

Lever på flygsandstränder vid havet, i dyner med strandråg. De fullbildade skalbaggarna är nattaktiva och tillbringar dagarna nedgrävda. Larverna livnär sig av döda växtdelar.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Olika former av exploatering av stränderna. Bland annat kan det tilltagande badlivet hota den bästa lokalen.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Skydda i görligaste mån de kända, samt även eventuella nyupptäckta lokaler mot störande mänskliga aktiviteter.

Jansson, A. 1925. Coleopterologiska bidrag. 10–12. Ent. Tidskr. 46: 85–95.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Anthicus  
 • Art
  Anthicus axillaris, Schmidt, 1842 - dynsnabbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.