Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Apalochrus femoralis

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Apalochrus femoralis
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–4 mm lång skalbagge med långsträckt parallell kropp och långa extremiteter. Kroppen är svart med metalliskt blågröna täckvingar, skenben och fötter gula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Apalochrus femoralis Observationer i Sverige för Apalochrus femoralis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skånes syd- och ostkust samt en lokal i Norrbotten (Haparanda sandskär). Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa österut till Turkestan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i dynområden med strandråg vid havet. Känd från Skånes syd- och ostkust samt en lokal i Norrbotten (Haparanda sandskär). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i tuvor av strandråg i flygsanddyner vid havet. I Mellaneuropa förekommer arten även på salthaltiga lokaler i inlandet, t.ex. vid Neusiedlersee. Larven är ett rovdjur. Fullbildade individer påträffas från juni till augusti.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Malachiidae, Släkte Apalochrus, Art Apalochrus femoralis Erichson, 1840 Synonymer Paratinus femoralis (Erichson, 1840)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i dynområden med strandråg vid havet. Känd från Skånes syd- och ostkust samt en lokal i Norrbotten (Haparanda sandskär). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,5–4 mm lång skalbagge med långsträckt parallell kropp och långa extremiteter. Kroppen är svart med metalliskt blågröna täckvingar, skenben och fötter gula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Apalochrus femoralis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Apalochrus femoralis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skånes syd- och ostkust samt en lokal i Norrbotten (Haparanda sandskär). Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa österut till Turkestan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Malachiidae  
 • Underfamilj
  Malachiinae  
 • Tribus
  Apalochrini  
 • Släkte
  Apalochrus  
 • Art
  Apalochrus femoralisErichson, 1840
  Synonymer
  Paratinus femoralis (Erichson, 1840)

Lever i tuvor av strandråg i flygsanddyner vid havet. I Mellaneuropa förekommer arten även på salthaltiga lokaler i inlandet, t.ex. vid Neusiedlersee. Larven är ett rovdjur. Fullbildade individer påträffas från juni till augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Arten missgynnas av exploatering av kustnära dyner, samt troligen också av igenväxning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Flygsanddyner måste skyddas från exploatering, och skötas på ett adekvat sätt för att förhindra igenväxning.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Malachiidae  
 • Underfamilj
  Malachiinae  
 • Tribus
  Apalochrini  
 • Släkte
  Apalochrus  
 • Art
  Apalochrus femoralis, Erichson, 1840
  Synonymer
  Paratinus femoralis (Erichson, 1840)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.