Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Arthrolips obscura

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Arthrolips obscura
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En oval och kullrig mörkbrun skalbagge som är 1,5 mm lång. Antennerna är små med tre kraftiga leder längst ut som bildar en liten klubba. Halssköldens framkant är starkt rundad.
Utbredning
Länsvis förekomst för Arthrolips obscura Observationer i Sverige för Arthrolips obscura
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige föreligger endast 1800-talsfynd från Skåne och Småland. Arten är vidare känd från Finland, Karelen och Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och nordafrika österut till Kaukasus och Mellanöstern (Irak).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Biologin är dåligt känd. Uppges leva under torr bokbark, i lövförna och på torra grenar, men är även påträffad på trädsvampar. I Sverige endast känd genom 1800-talsfynd från Skåne och Småland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten uppges leva under torr bokbark, i lövförna och på torra grenar. Den är även påträffad på trädsvampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Corylophidae (punktbaggar), Släkte Arthrolips, Art Arthrolips obscura (Sahlberg, 1833) Synonymer Arthrolips obscurus (Sahlberg, 1833)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Uppges leva under torr bokbark, i lövförna och på torra grenar, men är även påträffad på trädsvampar. I Sverige endast känd genom 1800-talsfynd från Skåne och Småland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En oval och kullrig mörkbrun skalbagge som är 1,5 mm lång. Antennerna är små med tre kraftiga leder längst ut som bildar en liten klubba. Halssköldens framkant är starkt rundad.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Arthrolips obscura

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Arthrolips obscura

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige föreligger endast 1800-talsfynd från Skåne och Småland. Arten är vidare känd från Finland, Karelen och Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och nordafrika österut till Kaukasus och Mellanöstern (Irak).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Corylophidae - punktbaggar 
 • Underfamilj
  Corylophinae  
 • Tribus
  Parmulini  
 • Släkte
  Arthrolips  
 • Art
  Arthrolips obscura(Sahlberg, 1833)
  Synonymer
  Arthrolips obscurus (Sahlberg, 1833)

Biologin är dåligt känd. Arten uppges leva under torr bokbark, i lövförna och på torra grenar. Den är även påträffad på trädsvampar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent Medd. XXXIII: 274.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 230. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Corylophidae - punktbaggar 
 • Underfamilj
  Corylophinae  
 • Tribus
  Parmulini  
 • Släkte
  Arthrolips  
 • Art
  Arthrolips obscura, (Sahlberg, 1833)
  Synonymer
  Arthrolips obscurus (Sahlberg, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.