Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Asciodema obsoleta

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Asciodema obsoleta
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlångt rundad ängsskinnbagge. Ovansidan är enfärgat grågrön med långa vita hår. Täckvingarna är halvgenomskinliga och har en färg som går mer mot glansigt ljusgrönt, Membranen i ändan av täckvingen gråaktiga. Kroppslängd 3,5–5,0 mm. Förväxlas ofta med Orthotylus concolor, men kan skiljas från denna art på formen på tarsernas klor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Asciodema obsoleta Observationer i Sverige för Asciodema obsoleta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har arten sedan 1985 hittats på fyra lokaler i Skåne. Den har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien, och är relativt vanlig på Bornholm. Arten har sin huvudsakliga utbredning i Mellan- och Sydeuropa och österut mot Balkan. Förekommer i Nordamerika där den är införd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien och sin huvudsakliga utbredning i Mellan- och Sydeuropa och österut mot Balkan. Funnen från 1985 på 4 lokaler i östra Skåne. I Danmark upptäcktes arten på 1970-talet på Bornholm, är nu utbredd i hela Danmark. Lever enbart på Cytisus scoparius (harris) och Ulex europaeus (ärttörne) på torr mager mark. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (4000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Den här arten suger på frukterna av harris (Cytisus scoparius) och ärttörne (Ulex europaeus). Dessutom antas arten även livnära sig på mindre insekter såsom bladlöss. Förekommer på vägkanter och marker med sandjord. Övervintrar som ägg. Nymferna ses på våren och vuxna individer i mitten av juni-början av september.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· harris
· harris
· ärttörnen
· ärttörnen
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Asciodema, Art Asciodema obsoleta (Fieber, 1864) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien och sin huvudsakliga utbredning i Mellan- och Sydeuropa och österut mot Balkan. Funnen från 1985 på 4 lokaler i östra Skåne. I Danmark upptäcktes arten på 1970-talet på Bornholm, är nu utbredd i hela Danmark. Lever enbart på Cytisus scoparius (harris) och Ulex europaeus (ärttörne) på torr mager mark. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (4000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
En avlångt rundad ängsskinnbagge. Ovansidan är enfärgat grågrön med långa vita hår. Täckvingarna är halvgenomskinliga och har en färg som går mer mot glansigt ljusgrönt, Membranen i ändan av täckvingen gråaktiga. Kroppslängd 3,5–5,0 mm. Förväxlas ofta med Orthotylus concolor, men kan skiljas från denna art på formen på tarsernas klor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Asciodema obsoleta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Asciodema obsoleta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har arten sedan 1985 hittats på fyra lokaler i Skåne. Den har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien, och är relativt vanlig på Bornholm. Arten har sin huvudsakliga utbredning i Mellan- och Sydeuropa och österut mot Balkan. Förekommer i Nordamerika där den är införd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Asciodema  
 • Art
  Asciodema obsoleta(Fieber, 1864)

Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Den här arten suger på frukterna av harris (Cytisus scoparius) och ärttörne (Ulex europaeus). Dessutom antas arten även livnära sig på mindre insekter såsom bladlöss. Förekommer på vägkanter och marker med sandjord. Övervintrar som ägg. Nymferna ses på våren och vuxna individer i mitten av juni-början av september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· harris - Cytisus scoparius (Viktig)
· ärttörnen - Ulex (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Arten hotas framförallt av igenplantering, igenväxning, samt exploatering av lämpliga lokaler. Arten har en fragmentarisk utbredning och är därför extra sårbar.
Bestånden av värdväxterna bör bevaras och gynnas på de aktuella lokalerna.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1-294.

Wagner, E. & Weber, H.H. 1964. Heteropteres Miridae. Faune de France 67: 1-289.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Asciodema  
 • Art
  Asciodema obsoleta, (Fieber, 1864)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.