Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atheta pfaundleri

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Atheta pfaundleri
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,7–2,8 mm lång kortvinge med parallellsidig kroppsform. Färgen är svartbrun med halssköld, täckvingar och bakkroppsspets ljusare brunröda, ben och antenner rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atheta pfaundleri Observationer i Sverige för Atheta pfaundleri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nyligen upptäckt i Sverige, och endast känd från en lokal i Skåne. Ej känd från något av våra grannländer eller från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Möjligen har arten ett underjordiskt levnadssätt. De svenska fynden är gjorda bland Mnium-mossor i ett blött alkärr med gnagargångar i en lövskogsravin. I de österrikiska alperna lever arten i den subalpina zonen. Också i Italien är arten funnen i förna på blöt mark. Nyligen upptäckt i Sverige, och endast känd från en lokal i Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Möjligen har arten ett underjordiskt levnadssätt. De svenska fynden är gjorda bland Mnium-mossor i ett blött alkärr med gnagargångar i en lövskogsravin. I de österrikiska alperna lever arten i den subalpina zonen. Också i Italien är arten funnen i förna på blöt mark. De svenska fynden är gjorda från februari till maj.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Atheta, Art Atheta pfaundleri Benick, 1940 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Möjligen har arten ett underjordiskt levnadssätt. De svenska fynden är gjorda bland Mnium-mossor i ett blött alkärr med gnagargångar i en lövskogsravin. I de österrikiska alperna lever arten i den subalpina zonen. Också i Italien är arten funnen i förna på blöt mark. Nyligen upptäckt i Sverige, och endast känd från en lokal i Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 2,7–2,8 mm lång kortvinge med parallellsidig kroppsform. Färgen är svartbrun med halssköld, täckvingar och bakkroppsspets ljusare brunröda, ben och antenner rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atheta pfaundleri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atheta pfaundleri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nyligen upptäckt i Sverige, och endast känd från en lokal i Skåne. Ej känd från något av våra grannländer eller från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Atheta)  
 • Art
  Atheta pfaundleriBenick, 1940

Biologin är dåligt känd. Möjligen har arten ett underjordiskt levnadssätt. De svenska fynden är gjorda bland Mnium-mossor i ett blött alkärr med gnagargångar i en lövskogsravin. I de österrikiska alperna lever arten i den subalpina zonen. Också i Italien är arten funnen i förna på blöt mark. De svenska fynden är gjorda från februari till maj.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och eventuell hotbild går ej att bedöma med nuvarande kunskapsunderlag.
Arten bör eftersökas, och dess status och exakta krav klarläggas.

Gillerfors, G. 1990. Anteckningar om svenska skalbaggar - 3. Ent. Tidskr. 111:87–89.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Atheta)  
 • Art
  Atheta pfaundleri, Benick, 1940
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.