Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria abietina

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria abietina
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brun och långsmal cirka 1,6 mm lång skalbagge. Täckvingarna, benen och antennerna är ljusare än resten av kroppen. Antennerna är kraftigt byggda och de sista lederna är utvidgade och bildar en tydlig klubba. De flesta Atomaria-arterna, som denna art, är mycket svårbestämda och en säker artbestämning bör därför utföras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria abietina Observationer i Sverige för Atomaria abietina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Dalarna, Jämtland, Ångermanland, Norrbotten och Pite lappmark. Närmast i Finland, vidare i Polen samt i Alperna i Österrike och Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Främst påträffad i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor. Känd från Dalarna, Jämtland, Ångermanland, Norrbotten och Pite lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas under barken på gamla granstubbar och lågor med trädsvampar, särskilt klibbticka och violticka. Främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
· violticka
· violticka
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria abietina J. Sahlberg, 1888 Synonymer Atomaria norica Ganglbauer, 1899

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Främst påträffad i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor. Känd från Dalarna, Jämtland, Ångermanland, Norrbotten och Pite lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En brun och långsmal cirka 1,6 mm lång skalbagge. Täckvingarna, benen och antennerna är ljusare än resten av kroppen. Antennerna är kraftigt byggda och de sista lederna är utvidgade och bildar en tydlig klubba. De flesta Atomaria-arterna, som denna art, är mycket svårbestämda och en säker artbestämning bör därför utföras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria abietina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria abietina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Dalarna, Jämtland, Ångermanland, Norrbotten och Pite lappmark. Närmast i Finland, vidare i Polen samt i Alperna i Österrike och Italien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria abietinaJ. Sahlberg, 1888
  Synonymer
  Atomaria norica Ganglbauer, 1899

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas under barken på gamla granstubbar och lågor med trädsvampar, särskilt klibbticka och violticka. Främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
· violticka - Trichaptum abietinum (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Arten är knuten till mer eller mindre naturskogsliknande granskogar.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Urskogsliknande granbestånd i norra och mellersta Sverige bör i största möjliga utsträckning avsättas som reservat.

Baranowski, R. 1980. Entomologisk inventering av Birtjärnsberget i Vansbro kommun sommaren 1978. Länsstyrelsen i Kopparbergs län.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria abietina, J. Sahlberg, 1888
  Synonymer
  Atomaria norica Ganglbauer, 1899
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.