Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria rubricollis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria rubricollis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart, cirka 1,6 mm lång skalbagge som är högvälvd. Täckvingespetsen är ofta brunröd. Huvud och ben är gulröda. Halsskölden är brunröd. Den och täckvingarna är grovt punkterade. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria rubricollis Observationer i Sverige för Atomaria rubricollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Närke och Uppland. Få fynd är kända, men arten kan vara förbisedd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika och Västeuropa österut till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Lever i förna på mer eller mindre fuktig mark, ofta nära vatten och intill gamla lövträd. Känd från Skåne, Närke och Uppland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Lever i förna på mer eller mindre fuktig mark, ofta nära vatten och intill gamla lövträd. I England har arten mestadels påträffats på fuktig ängsmark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· alar
· alar
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria rubricollis Brisout de Barneville, 1863 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Lever i förna på mer eller mindre fuktig mark, ofta nära vatten och intill gamla lövträd. Känd från Skåne, Närke och Uppland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En svart, cirka 1,6 mm lång skalbagge som är högvälvd. Täckvingespetsen är ofta brunröd. Huvud och ben är gulröda. Halsskölden är brunröd. Den och täckvingarna är grovt punkterade. Atomaria-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria rubricollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria rubricollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Närke och Uppland. Få fynd är kända, men arten kan vara förbisedd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika och Västeuropa österut till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria rubricollisBrisout de Barneville, 1863

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Lever i förna på mer eller mindre fuktig mark, ofta nära vatten och intill gamla lövträd. I England har arten mestadels påträffats på fuktig ängsmark.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Flera fynd i både Sverige och Finland är gjorda på lokaler med gamla, grova lövträd och arten kan missgynnas av ingrepp i sådana områden.
Bevara skogsbestånd med gamla, grova lövträd.

Baranowski, R. 1982. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 3. Ent. Tidskr. 103: 65–70.

Lundberg, S. 1968. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 11. Ent. Tidskr. 89: 242–247.

Palm, T. 1943. För Sverige nya Coleoptera. VII. Ent. Tidskr. 64: 160–164.

Sahlberg,J. 1926. Ennumeratio Coleopterorum. Ann. Soc. Zool.-Bot.. Fennicae 4: 149–150. Vanamo.

Sörensson, M. 1979. Uppgifter om svenska skalbaggar. Ent. Tidskr. 100: 67–69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria rubricollis, Brisout de Barneville, 1863
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.