Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous nodulosus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous nodulosus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–6 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Varje täckvinge har strax framför spetsen en vinkelformigt framträdande knöl. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous nodulosus Observationer i Sverige för Bagous nodulosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffades vid ett par tillfällen i Skåne under 1800-talet. Om dessa fynd är mycket lite känt. Det finns även uppgifter från andra landskap, men dessa har visat sig baseras på felbestämningar. Under 2015 så återupptäcktes arten på en lokal i mellersta Skåne (Christoffer Fägerström, Beetlebase). Arten är svår att hitta utan målinriktat eftersök på värdväxten. Närmast i Danmark, där arten noterats på Själland även i sen tid. Saknas i övriga Norden men är funnen i Baltikum (Estland). Världsutbredningen sträcker sig från mellersta Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på blomvass (Butomus umbellatus) som står solexponerat på grunt vatten i åar, sjöar eller dammar. Säkra fynd är endast några 1800-talsexemplar från Skåne, uppgifter från andra landskap baseras på felbestämningar. Har minskat starkt även i Danmark. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever på blomvass (Butomus umbellatus) som står solexponerat på grunt vatten i åar, sjöar eller dammar. Det sentida skånska fyndet gjordes vid vattenhåvning i en å. Övervintrar som fullvuxen skalbagge, och noteras på värdväxten främst under försommaren då parning sker. Skalbaggarna uppehåller sig främst på blad och stjälk strax ovan vattenlinjen, och röjer sin närvaro genom väl synliga gnagmärken i bladens yta. Larverna lever i den del av stjälken som ligger under vattenytan, där de även förpuppas. Den nya generationen kläcks sedan fram under sensommaren (East-Curculio Team 2011, Gosik 2006).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomvass
· blomvass
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på blomvass (Butomus umbellatus) som står solexponerat på grunt vatten i åar, sjöar eller dammar. Säkra fynd är endast några 1800-talsexemplar från Skåne, uppgifter från andra landskap baseras på felbestämningar. Har minskat starkt även i Danmark. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 4,5–6 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Varje täckvinge har strax framför spetsen en vinkelformigt framträdande knöl. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous nodulosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous nodulosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades vid ett par tillfällen i Skåne under 1800-talet. Om dessa fynd är mycket lite känt. Det finns även uppgifter från andra landskap, men dessa har visat sig baseras på felbestämningar. Under 2015 så återupptäcktes arten på en lokal i mellersta Skåne (Christoffer Fägerström, Beetlebase). Arten är svår att hitta utan målinriktat eftersök på värdväxten. Närmast i Danmark, där arten noterats på Själland även i sen tid. Saknas i övriga Norden men är funnen i Baltikum (Estland). Världsutbredningen sträcker sig från mellersta Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous nodulosusGyllenhal, 1836

Lever på blomvass (Butomus umbellatus) som står solexponerat på grunt vatten i åar, sjöar eller dammar. Det sentida skånska fyndet gjordes vid vattenhåvning i en å. Övervintrar som fullvuxen skalbagge, och noteras på värdväxten främst under försommaren då parning sker. Skalbaggarna uppehåller sig främst på blad och stjälk strax ovan vattenlinjen, och röjer sin närvaro genom väl synliga gnagmärken i bladens yta. Larverna lever i den del av stjälken som ligger under vattenytan, där de även förpuppas. Den nya generationen kläcks sedan fram under sensommaren (East-Curculio Team 2011, Gosik 2006).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomvass - Butomus umbellatus (Viktig)
Värdväxten blomvass är konkurrenssvag och hävdgynnad, och försvinner snabbt när vassen ökar efter att bete eller slåtter upphört.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Gosik, R. (2006) Description of the larva and the pupa of Bagous nodulosus with comments on its biology. Baltic Journal of Coleopterology 6 (2):143-150

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous nodulosus, Gyllenhal, 1836
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.