Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  planmossor

Släkte - Distichium
Planmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 2 arter NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. 1 arter VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
De tre arterna i Norden växer samtliga på kalkrika underlag. Skotten är platta; bladen ser ut att sitta i ett plan, varav det svenska namnet. Kapslar är vanligt förekommande. Dessa är cylindriska och fästade på ett drygt centimeterlångt skaft.

Släktet omfattar totalt ca tio arter, varav tre har påträffats i Norden och Sverige. De bildar tuvor på kalkrik jord och sten. Tuvorna är medelstora, upp till 5 cm höga, vanligen gröna till gulgröna men ibland brunaktigt gröna. Skotten är spensliga och plattade från sidorna genom att bladen sitter i två rader. Varje blad har en slidlik, stjälkomfattande bas och en bred, lång nerv som fyller ut bladspetsen. Cellerna i bladets övre halva är små, släta och kort rektangulära eller kvadratiska. I bladets nedre del är cellerna avlångt rektangulära och närmast bladkanten mycket avlånga. Kapselskaften är 1-2 cm långa. Kapslar är allmänna. De är cylindriska och släta, upprätta eller lutande. Peristomet består av en krans av 16 tänder eller av 8 par tänder som är sammanfogade av ett nästan genomskinligt membran. Peristomtänderna är antingen hela, perforerade eller - som hos planmossa D. capillaceum - djupt kluvna i två delar så att det ibland ser ut att finnas 32 tänder. Mössan är asymmetrisk. Alla släktets arter är samkönade.
De nordiska planmossorna har nästan alltid kapslar, och det är lättast att lära sig skilja arterna åt på kapslarnas utseende. Ifall kapslarna är gamla kan det vara svårt att skilja tät planmossa D. inclinatum från planmossa D. capillaceum; det brukar dock alltid finnas några sporer kvar även i en gammal kapsel, och skillnaden i sporstorlek är avsevärd.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Distichium Bruch & Schimp. - planmossor Synonymer

De tre arterna i Norden växer samtliga på kalkrika underlag. Skotten är platta; bladen ser ut att sitta i ett plan, varav det svenska namnet. Kapslar är vanligt förekommande. Dessa är cylindriska och fästade på ett drygt centimeterlångt skaft.

Släktet omfattar totalt ca tio arter, varav tre har påträffats i Norden och Sverige. De bildar tuvor på kalkrik jord och sten. Tuvorna är medelstora, upp till 5 cm höga, vanligen gröna till gulgröna men ibland brunaktigt gröna. Skotten är spensliga och plattade från sidorna genom att bladen sitter i två rader. Varje blad har en slidlik, stjälkomfattande bas och en bred, lång nerv som fyller ut bladspetsen. Cellerna i bladets övre halva är små, släta och kort rektangulära eller kvadratiska. I bladets nedre del är cellerna avlångt rektangulära och närmast bladkanten mycket avlånga. Kapselskaften är 1-2 cm långa. Kapslar är allmänna. De är cylindriska och släta, upprätta eller lutande. Peristomet består av en krans av 16 tänder eller av 8 par tänder som är sammanfogade av ett nästan genomskinligt membran. Peristomtänderna är antingen hela, perforerade eller - som hos planmossa D. capillaceum - djupt kluvna i två delar så att det ibland ser ut att finnas 32 tänder. Mössan är asymmetrisk. Alla släktets arter är samkönade.
De nordiska planmossorna har nästan alltid kapslar, och det är lättast att lära sig skilja arterna åt på kapslarnas utseende. Ifall kapslarna är gamla kan det vara svårt att skilja tät planmossa D. inclinatum från planmossa D. capillaceum; det brukar dock alltid finnas några sporer kvar även i en gammal kapsel, och skillnaden i sporstorlek är avsevärd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  DistichiumBruch & Schimp. - planmossor
Etymologi: Distichium = två små rader; dis (gr.) = dubbelt; stichos (gr.) = rad; -ium latinisering av diminutivsuffixet -ion (gr.). Släktnamnet torde syfta på att bladen sitter i två rader.

Gao & Crosby (1999), Maier (1998), Ochyra m.fl. (1988), Vaarama (1958).

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Distichium - planmossor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006