Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  krokmossor

Släkte - Drepanocladus
Krokmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 2 arter NA
 3. 9 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nio av världens 15 krokmossor finns i Sverige och dessutom har man hittat subfossilt material av arktisk gulmossa Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst. Krokmossor är vanligen medelstora till stora arter som växer i våta eller fuktiga miljöer. Morfologiska och DNA-baserade studier har visat att arter med mycket olika utseende hör hemma i detta släkte.
Alla krokmossor har tydligt eller otydligt avgränsade bashörnsgrupper bestående av celler som är åtminstone något vidgade, och alla har väl utvecklade bladveckshår med 1-2(-3) övre celler. Några arter har som torra ofta fläckvis guldmetallisk glans. Flera av arterna varierar kraftigt i storlek, bladform och bladens krökning beroende på hur våt växtplatsen är. Denna variation har förorsakat stora problem i tidigare litteratur eftersom till synes karakteristiska planttyper har fått egna namn. Senare forskning har visat att sådana planttyper är ett resultat av specifika miljöbetingelser. Exempelvis kan man ibland se hur en planttyp övergår i en annan beroende på vattenståndets växlingar, och i andra fall har DNA-baserade studier visat att sådana namngivna planttyper inte bildar naturliga enheter.
Bladcellernas och bladens storlek varierar kraftigt inom varje art, beroende på hur fuktig eller våt växtplatsen är. Exempelvis kan bladcellernas längd variera mellan 14 och 188(-263) µm hos lerkrokmossa Drepanocladus aduncus. Bladcellernas längd måste därför korrigeras för bladlängden för att vara en informativ karaktär, och anges i artbeskrivningarna på detta sätt endast för kalkkrokmossa D. sendtneri och fiskekrokmossa D. sordidus, eftersom detta är den säkraste skiljekaraktären mellan dessa två arter. Bladbredden är bara användbar för att skilja grov gulmossa D. lycopodioides från snögulmossa D. angustifolius, och nämns därför endast för dessa arter.
Alla arter utom spärrkrokmossa D. polygamus är skildkönade och har sällan kapslar. Sporerna är 10-19 µm.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Amblystegiaceae, Släkte Drepanocladus (Müll.Hal.) G.Roth - krokmossor Synonymer Pseudo-calliergon, Drepanocladus, Hypnum subsect. Drepanocladus Müll.Hal., Pseudocalliergon, Pseudocalliergon (Limpr.) Loeske, Hypnum sect. Pseudocalliergon Limpr., gulmossor

Nio av världens 15 krokmossor finns i Sverige och dessutom har man hittat subfossilt material av arktisk gulmossa Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst. Krokmossor är vanligen medelstora till stora arter som växer i våta eller fuktiga miljöer. Morfologiska och DNA-baserade studier har visat att arter med mycket olika utseende hör hemma i detta släkte.
Alla krokmossor har tydligt eller otydligt avgränsade bashörnsgrupper bestående av celler som är åtminstone något vidgade, och alla har väl utvecklade bladveckshår med 1-2(-3) övre celler. Några arter har som torra ofta fläckvis guldmetallisk glans. Flera av arterna varierar kraftigt i storlek, bladform och bladens krökning beroende på hur våt växtplatsen är. Denna variation har förorsakat stora problem i tidigare litteratur eftersom till synes karakteristiska planttyper har fått egna namn. Senare forskning har visat att sådana planttyper är ett resultat av specifika miljöbetingelser. Exempelvis kan man ibland se hur en planttyp övergår i en annan beroende på vattenståndets växlingar, och i andra fall har DNA-baserade studier visat att sådana namngivna planttyper inte bildar naturliga enheter.
Bladcellernas och bladens storlek varierar kraftigt inom varje art, beroende på hur fuktig eller våt växtplatsen är. Exempelvis kan bladcellernas längd variera mellan 14 och 188(-263) µm hos lerkrokmossa Drepanocladus aduncus. Bladcellernas längd måste därför korrigeras för bladlängden för att vara en informativ karaktär, och anges i artbeskrivningarna på detta sätt endast för kalkkrokmossa D. sendtneri och fiskekrokmossa D. sordidus, eftersom detta är den säkraste skiljekaraktären mellan dessa två arter. Bladbredden är bara användbar för att skilja grov gulmossa D. lycopodioides från snögulmossa D. angustifolius, och nämns därför endast för dessa arter.
Alla arter utom spärrkrokmossa D. polygamus är skildkönade och har sällan kapslar. Sporerna är 10-19 µm.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Drepanocladus(Müll.Hal.) G.Roth - krokmossor
  Synonymer
  Pseudo-calliergon
  Drepanocladus
  Hypnum subsect. Drepanocladus Müll.Hal.
  Pseudocalliergon
  Pseudocalliergon (Limpr.) Loeske
  Hypnum sect. Pseudocalliergon Limpr.
  gulmossor

Bisang m.fl. (2006, 2008), Hedenäs (1992a, 1992b, 1996b, 1997a, 1998), Hedenäs & Rosborg (2009), Koponen (1977), Lewis m.fl. (2008), Tuomikoski & Koponen (1979), Zarnowiec (2001).

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Drepanocladus - krokmossor
  Synonymer
  Pseudo-calliergon
  Drepanocladus
  Hypnum subsect. Drepanocladus Müll.Hal.
  Pseudocalliergon
  Pseudocalliergon (Limpr.) Loeske
  Hypnum sect. Pseudocalliergon Limpr.
  gulmossor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014