Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tuffkuddmossor

Släkte - Eucladium
Tuffkuddmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet omfattar endast en art i världen. Den bildar ljust gröna till blåaktigt gröna tuvor. Bladen är långsmala och spetsiga. Långt ned på bladkanten sitter några karakteristiska och distinkta tänder. Arten är vanligast i blöta och översilade miljöer där kalktuff bildas - därav det svenska namnet. Utbredningen är utpräglat sydlig.

Släktet omfattar i världen endast en art, tuffkuddmossa Eucladium verticillatum. Den är liten, bildar 1-5 cm höga, ljust gröna till blåaktigt gröna, låga och täta tuvor på våta, kalkrika underlag i låglandet. Det absolut lättaste och säkraste kännetecknet för arten är de distinkta tänderna på bladkanten; de sitter långt ned på bladet, just där den gröna bladskivan övergår i den färglösa bladbasen. Bladens färgreaktion på kaliumhydroxid är gul. Tuffkuddmossa E. verticillatum är en sydlig art som hör hemma i tempererade regioner och arten är ovanlig i Norden. Den liknar något arter i släktet kalkkuddmossor Gymnostomum som växer i samma miljöer, men tuffkuddmossa är bland annat ljusare.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Eucladium Bruch & Schimp. - tuffkuddmossor Synonymer Eucladium

Släktet omfattar endast en art i världen. Den bildar ljust gröna till blåaktigt gröna tuvor. Bladen är långsmala och spetsiga. Långt ned på bladkanten sitter några karakteristiska och distinkta tänder. Arten är vanligast i blöta och översilade miljöer där kalktuff bildas - därav det svenska namnet. Utbredningen är utpräglat sydlig.

Släktet omfattar i världen endast en art, tuffkuddmossa Eucladium verticillatum. Den är liten, bildar 1-5 cm höga, ljust gröna till blåaktigt gröna, låga och täta tuvor på våta, kalkrika underlag i låglandet. Det absolut lättaste och säkraste kännetecknet för arten är de distinkta tänderna på bladkanten; de sitter långt ned på bladet, just där den gröna bladskivan övergår i den färglösa bladbasen. Bladens färgreaktion på kaliumhydroxid är gul. Tuffkuddmossa E. verticillatum är en sydlig art som hör hemma i tempererade regioner och arten är ovanlig i Norden. Den liknar något arter i släktet kalkkuddmossor Gymnostomum som växer i samma miljöer, men tuffkuddmossa är bland annat ljusare.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  EucladiumBruch & Schimp. - tuffkuddmossor
  Synonymer
  Eucladium
Etymologi: Eucladium = ungefär välgrenad; eu- (gr.) = väl, god; kladion (gr.) = kvist, skott, diminutiv av klados = gren. Släktnamnet torde syfta på att skotten ofta är förgrenade.

Dalby (1966), von der Dunk (1973) ,Nagano (1959), Pentecost (1987), Wilson & Guest (1961).

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Eucladium - tuffkuddmossor
  Synonymer
  Eucladium
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008