Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lockmossor

Släkte - Homalothecium
Lockmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 2 arter NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Det finns tio arter lockmossor varav fyra i Europa och två i Sverige. Skotten är ofta glänsande och har smalt äggrunda eller smalt triangulära och kraftigt längsveckade blad som smalnar av långt och gradvis till en smal eller mycket smal spets. Bladnerven är enkel. Lockmossor är skildkönade och kan ha både normalstora hanplantor och dvärghannar. Sporkapslar är relativt vanliga. Kapselskaftet är knottrigt och kapsellocket är avlångt koniskt eller har ett kort spröt.
Lockmossor kan likna våtmarksarten gyllenmossa Tomentypnum nitens och den ytterst sällsynta lockgräsmossa Brachythecium geheebii, och skillnader behandlas under dessa två (se även beskrivning av respektive släkte).
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Homalothecium Schimp. - lockmossor Synonymer Homalothecium

Det finns tio arter lockmossor varav fyra i Europa och två i Sverige. Skotten är ofta glänsande och har smalt äggrunda eller smalt triangulära och kraftigt längsveckade blad som smalnar av långt och gradvis till en smal eller mycket smal spets. Bladnerven är enkel. Lockmossor är skildkönade och kan ha både normalstora hanplantor och dvärghannar. Sporkapslar är relativt vanliga. Kapselskaftet är knottrigt och kapsellocket är avlångt koniskt eller har ett kort spröt.
Lockmossor kan likna våtmarksarten gyllenmossa Tomentypnum nitens och den ytterst sällsynta lockgräsmossa Brachythecium geheebii, och skillnader behandlas under dessa två (se även beskrivning av respektive släkte).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  HomalotheciumSchimp. - lockmossor
  Synonymer
  Homalothecium

Désamoré m.fl. (2012), Hofmann (1998), Huttunen m.fl. (2008)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Homalothecium - lockmossor
  Synonymer
  Homalothecium
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014