Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flätmossor

Släkte - Hypnum
Flätmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 4 arter NA
 3. 13 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet omfattar omkring 80 arter, varav ungefär 20 i Europa och 13 i Sverige. Släktet flätmossor är med säkerhet onaturligt, men eftersom en del forskning återstår innan vi säkert vet hur arterna ska fördelas på olika släkten behandlas släktet här i vid bemärkelse. Ibland förs de av våra arter som inte ingår i artgruppen kring cypressfläta Hypnum cupressiforme till släktet Stereodon. Skrynkelflätor Breidleria och krokspjutmossa Calliergonella lindbergii har tidigare förts till släktet flätmossor. Krokspjutmossa kan vid en första anblick likna en storvuxen flätmossa och skillnader behandlas under krokspjutmossa. Vissa flätmossor kan likna klängmossor Homomallium, aspmossor Pylaisia, haldanenmossor Callicladium och kopparglansmossor Platygyrium, och skillnader behandlas under dessa.
I östra delen av norra Finland har man under år 2010 uppmärksammat ytterligare två flätmossor, H. plicatulum och H. subimponens, varför fynd av dessa eventuellt kan förväntas i norra Sverige. I Norge uppges även H. sauteri från många växtplatser och kan tänkas finnas även i de svenska fjällen.
Flätmossor karakteriseras av mer eller mindre kupade, äggrunda blad som gradvis smalnar av till en smal spets och har en kort dubbel nerv. Bladen är oftast ensidigt krökta mot underlaget, och bashörnsgrupperna är hos de flesta arter välutvecklade och ofta användbara för artbestämning. De cylindriska sporkapslarna sitter på ett långt, slätt skaft, och är vanligen krökta och horisontella. I släktet finns både samkönade och skildkönade arter, och bland de senare finns några arter med dvärghannar.
Det är viktigt att studera många blad för att bedöma bladkanternas tandning och bashörnsgruppernas utseende. Förutom det som nämns i beskrivningarna skiljer sig cypressfläta H. cupressiforme, atlantfläta H. resupinatum, trådfläta H. andoi och plattfläta H. jutlandicum från övriga arter genom att ha släta istället för mer eller mindre längsveckade inre honblad, och kapslar med runda istället för avlånga porer i klyvöppningarna.
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Hypnaceae, Släkte Hypnum Hedw. - flätmossor Synonymer Hypnum

Släktet omfattar omkring 80 arter, varav ungefär 20 i Europa och 13 i Sverige. Släktet flätmossor är med säkerhet onaturligt, men eftersom en del forskning återstår innan vi säkert vet hur arterna ska fördelas på olika släkten behandlas släktet här i vid bemärkelse. Ibland förs de av våra arter som inte ingår i artgruppen kring cypressfläta Hypnum cupressiforme till släktet Stereodon. Skrynkelflätor Breidleria och krokspjutmossa Calliergonella lindbergii har tidigare förts till släktet flätmossor. Krokspjutmossa kan vid en första anblick likna en storvuxen flätmossa och skillnader behandlas under krokspjutmossa. Vissa flätmossor kan likna klängmossor Homomallium, aspmossor Pylaisia, haldanenmossor Callicladium och kopparglansmossor Platygyrium, och skillnader behandlas under dessa.
I östra delen av norra Finland har man under år 2010 uppmärksammat ytterligare två flätmossor, H. plicatulum och H. subimponens, varför fynd av dessa eventuellt kan förväntas i norra Sverige. I Norge uppges även H. sauteri från många växtplatser och kan tänkas finnas även i de svenska fjällen.
Flätmossor karakteriseras av mer eller mindre kupade, äggrunda blad som gradvis smalnar av till en smal spets och har en kort dubbel nerv. Bladen är oftast ensidigt krökta mot underlaget, och bashörnsgrupperna är hos de flesta arter välutvecklade och ofta användbara för artbestämning. De cylindriska sporkapslarna sitter på ett långt, slätt skaft, och är vanligen krökta och horisontella. I släktet finns både samkönade och skildkönade arter, och bland de senare finns några arter med dvärghannar.
Det är viktigt att studera många blad för att bedöma bladkanternas tandning och bashörnsgruppernas utseende. Förutom det som nämns i beskrivningarna skiljer sig cypressfläta H. cupressiforme, atlantfläta H. resupinatum, trådfläta H. andoi och plattfläta H. jutlandicum från övriga arter genom att ha släta istället för mer eller mindre längsveckade inre honblad, och kapslar med runda istället för avlånga porer i klyvöppningarna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hypnaceae  
 • Släkte
  HypnumHedw. - flätmossor
  Synonymer
  Hypnum

Ando (1972, 1973, 1976, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996), Hedenäs (1987a, 1991, 2012c), Ignatov m.fl. (2006), Ignatov & Ignatova (2004).

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hypnaceae  
 • Släkte
  Hypnum - flätmossor
  Synonymer
  Hypnum
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014