Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blockhusmossor

Släkte - Loeskeobryum
Blockhusmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
I släktet finns 2-3 arter, varav en i Europa. Arterna har ibland förts till släktet hakmossor Rhytidiadelphus, vars arter är lika i utseende men saknar parafyllier. De har också ansetts tillhöra husmossor Hylocomium (inklusive gammelhusmossor Hylocomiastrum), som har parafyllier men där årsskotten tydligare och mer regelbundet växer ut en bit nedanför spetsen på föregående års skott.
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Hylocomiaceae, Släkte Loeskeobryum M.Fleisch. ex Broth. - blockhusmossor Synonymer Loeskeobryum Broth., Loeskeobryum

I släktet finns 2-3 arter, varav en i Europa. Arterna har ibland förts till släktet hakmossor Rhytidiadelphus, vars arter är lika i utseende men saknar parafyllier. De har också ansetts tillhöra husmossor Hylocomium (inklusive gammelhusmossor Hylocomiastrum), som har parafyllier men där årsskotten tydligare och mer regelbundet växer ut en bit nedanför spetsen på föregående års skott.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hylocomiaceae  
 • Släkte
  LoeskeobryumM.Fleisch. ex Broth. - blockhusmossor
  Synonymer
  Loeskeobryum Broth.
  Loeskeobryum

Hedenäs m.fl. (2002), Hedenäs m.fl. (2003)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hylocomiaceae  
 • Släkte
  Loeskeobryum - blockhusmossor
  Synonymer
  Loeskeobryum Broth.
  Loeskeobryum
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014