Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trindmossor

Släkte - Myurella
Trindmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Efter omfattande molekylära studier av familjen Plagiotheciaceae har det klargjorts att släktet trindmossor bara omfattar tre arter. Alla förekommer i Europa, och två finns i Sverige.
Trindmossor är lätta att känna igen på sina brett äggrunda till nästan cirkelrunda och starkt kupade blad med mycket kort, dubbel nerv. Bladskivans celler är korta och bashörnscellerna avviker på sin höjd otydligt från övriga celler i bladbasen. Arterna är skildkönade och sporkapslar är sällsynta. Kapslarna är cylindriska eller kort cylindriska, och raka eller krökta i nedre halvan. De är upprätta eller lutande och har något reducerade tandkransar.
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Plagiotheciaceae, Släkte Myurella Bruch & Schimp. - trindmossor Synonymer Myurella

Efter omfattande molekylära studier av familjen Plagiotheciaceae har det klargjorts att släktet trindmossor bara omfattar tre arter. Alla förekommer i Europa, och två finns i Sverige.
Trindmossor är lätta att känna igen på sina brett äggrunda till nästan cirkelrunda och starkt kupade blad med mycket kort, dubbel nerv. Bladskivans celler är korta och bashörnscellerna avviker på sin höjd otydligt från övriga celler i bladbasen. Arterna är skildkönade och sporkapslar är sällsynta. Kapslarna är cylindriska eller kort cylindriska, och raka eller krökta i nedre halvan. De är upprätta eller lutande och har något reducerade tandkransar.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Plagiotheciaceae  
 • Släkte
  MyurellaBruch & Schimp. - trindmossor
  Synonymer
  Myurella

Huttunen m.fl. (2013), Ignatov & Kuznetsova (2011), Ignatov & Ochyra (1995)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Plagiotheciaceae  
 • Släkte
  Myurella - trindmossor
  Synonymer
  Myurella
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014