Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rullmossor

Släkte - Pseudocrossidium
Rullmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. 1 arter EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet omfattar tre arter i Norden. De bildar centimeterhöga, gulaktigt gröna till bruna, täta tuvor. Bladen är smalt triangulära eller tillspetsat tunglika med en mycket kraftig nerv som löper ut i bladspetsen. Bladkanterna är brett tillbakarullade. Torra blad är böjda så att skotten får ett korkskruvslikt utseende. Arterna växer på kalkhaltig jord eller kalkklippor. De nordiska arterna har sydlig utbredning i regionen.
Minst 17 arter är beskrivna i släktet i världen, och samtliga arter är väl dokumenterade. Tre arter förekommer i Norden och Sverige. De nordiska arterna är små: 0,5–2,0 cm höga. Skotten är gulaktigt gröna till bruna upptill och bruna till rödaktigt bruna nedtill. Arterna bildar låga tuvor på kalkhaltig jord eller kalkklippor. De växer främst på solexponerade platser.
Bladen är smalt triangulära eller tillspetsat tunglika med en mycket kraftig nerv som löper ut i bladspetsen. Mellersta delen av nerven är ofta något bredare än nervens bas. Bladkanterna är brett tillbakarullade. Torra blad är böjda så att skotten får ett korkskruvslikt utseende. Cellerna i bladen är 8–14 µm breda, runda och tätt papillösa. Bladens färgreaktion på kaliumhydroxid är gul till orange. Specialiserad vegetativ förökning förekommer sällsynt och i form av små groddkorn som bildas på bladnervens översida eller på rhizoiderna.
Alla tre arterna är skildkönade och kapslar förekommer ytterst sällsynt. Kapslarna växer upprätt och är avlångt och smalt äggformiga, släta och fästade på ett cirka 1 cm långt, gulaktigt eller rödbrunt skaft. Peristomet består av 16 trådsmala, tätt papillösa tänder som är kluvna till basen och böjda så att tandkransen får ett spirallikt utseende.
Rullmossorna kan påminna om lansmossor Didymodon spp., men de senare har bladkanter som endast är smalt tillbakaböjda och vanligtvis klenare nerv. Dessutom är bladen hos lansmossor Didymodon spp. som torra endast svagt böjda inåt och då mot stammen – de har alltså inte ett korkskruvslikt utseende.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Pseudocrossidium R.S.Williams - rullmossor Synonymer

Släktet omfattar tre arter i Norden. De bildar centimeterhöga, gulaktigt gröna till bruna, täta tuvor. Bladen är smalt triangulära eller tillspetsat tunglika med en mycket kraftig nerv som löper ut i bladspetsen. Bladkanterna är brett tillbakarullade. Torra blad är böjda så att skotten får ett korkskruvslikt utseende. Arterna växer på kalkhaltig jord eller kalkklippor. De nordiska arterna har sydlig utbredning i regionen.
Minst 17 arter är beskrivna i släktet i världen, och samtliga arter är väl dokumenterade. Tre arter förekommer i Norden och Sverige. De nordiska arterna är små: 0,5–2,0 cm höga. Skotten är gulaktigt gröna till bruna upptill och bruna till rödaktigt bruna nedtill. Arterna bildar låga tuvor på kalkhaltig jord eller kalkklippor. De växer främst på solexponerade platser.
Bladen är smalt triangulära eller tillspetsat tunglika med en mycket kraftig nerv som löper ut i bladspetsen. Mellersta delen av nerven är ofta något bredare än nervens bas. Bladkanterna är brett tillbakarullade. Torra blad är böjda så att skotten får ett korkskruvslikt utseende. Cellerna i bladen är 8–14 µm breda, runda och tätt papillösa. Bladens färgreaktion på kaliumhydroxid är gul till orange. Specialiserad vegetativ förökning förekommer sällsynt och i form av små groddkorn som bildas på bladnervens översida eller på rhizoiderna.
Alla tre arterna är skildkönade och kapslar förekommer ytterst sällsynt. Kapslarna växer upprätt och är avlångt och smalt äggformiga, släta och fästade på ett cirka 1 cm långt, gulaktigt eller rödbrunt skaft. Peristomet består av 16 trådsmala, tätt papillösa tänder som är kluvna till basen och böjda så att tandkransen får ett spirallikt utseende.
Rullmossorna kan påminna om lansmossor Didymodon spp., men de senare har bladkanter som endast är smalt tillbakaböjda och vanligtvis klenare nerv. Dessutom är bladen hos lansmossor Didymodon spp. som torra endast svagt böjda inåt och då mot stammen – de har alltså inte ett korkskruvslikt utseende.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  PseudocrossidiumR.S.Williams - rullmossor
Etymologi: Pseudocrossidium = falsk Crossidium; pseudes (gr.) = falsk; Crossidium = bladmossläkte. Släktnamnet antyder en likhet med bladmossläktet Crossidium; arterna i detta släkte finns inte i Sverige utan förekommer i Europa framför allt i Medelhavsområdet.

Arts (1988), Eckel, Hoy & Elliott (1997), Tan, Zander & Taylor (1981), Zander (1979, 1981).

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008