Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  näbbmossor

Släkte - Rhynchostegium
Näbbmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 2 arter NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. 1 arter VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet är ett av de största och mest mångformiga inom familjen Brachytheciaceae och omfattar mer än 125 arter. Släktet finns i större delen av världen, men få arter når riktigt nordliga områden. Beroende på hur arterna avgränsas finns det 7-9 arter i Europa, varav fyra förekommer i Sverige.
Tidvis har de näbbmossor som växer i rinnande vatten, hos oss bäcknäbbmossa, placerats i ett annat släkte, Platyhypnidium. Molekylära studier har visat att arterna i detta släkte inte alltid är nära släkt med varandra, men att de liknar varandra på grund av anpassningar till denna speciella miljö, bland annat i bladform och bladtandning. Flera av arterna i rinnande vatten, bland annat de europeiska, ingår i samma utvecklingsgren som våra övriga näbbmossor och bör därför föras till Rhynchostegium.
När man ser våra arter i naturen liknar de inte varandra särskilt mycket och de växer också i helt olika miljöer. Gemensamt för dem är att bladen är smalt till brett äggrunda och ofta smalnar av tydligt mot fästet. Dessutom har de otydligt utvecklade bashörnsgrupper vars celler liknar övriga celler i bladbasen, och kapsellocket har ett kort eller långt spröt. Eftersom de är samkönade och relativt ofta har sporkapslar kan man ofta se kapsellock under hösten och vintern. Kapselskaftet är slätt.
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Rhynchostegium Bruch & Schimp. - näbbmossor Synonymer Rhynchostegium, Platyhypnidium, Platyhypnidium M.Fleisch.

Släktet är ett av de största och mest mångformiga inom familjen Brachytheciaceae och omfattar mer än 125 arter. Släktet finns i större delen av världen, men få arter når riktigt nordliga områden. Beroende på hur arterna avgränsas finns det 7-9 arter i Europa, varav fyra förekommer i Sverige.
Tidvis har de näbbmossor som växer i rinnande vatten, hos oss bäcknäbbmossa, placerats i ett annat släkte, Platyhypnidium. Molekylära studier har visat att arterna i detta släkte inte alltid är nära släkt med varandra, men att de liknar varandra på grund av anpassningar till denna speciella miljö, bland annat i bladform och bladtandning. Flera av arterna i rinnande vatten, bland annat de europeiska, ingår i samma utvecklingsgren som våra övriga näbbmossor och bör därför föras till Rhynchostegium.
När man ser våra arter i naturen liknar de inte varandra särskilt mycket och de växer också i helt olika miljöer. Gemensamt för dem är att bladen är smalt till brett äggrunda och ofta smalnar av tydligt mot fästet. Dessutom har de otydligt utvecklade bashörnsgrupper vars celler liknar övriga celler i bladbasen, och kapsellocket har ett kort eller långt spröt. Eftersom de är samkönade och relativt ofta har sporkapslar kan man ofta se kapsellock under hösten och vintern. Kapselskaftet är slätt.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  RhynchostegiumBruch & Schimp. - näbbmossor
  Synonymer
  Rhynchostegium
  Platyhypnidium
  Platyhypnidium M.Fleisch.

Huttunen & Ignatov (2010), Wynns (2006), Zechmeister m.fl. (2007)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Rhynchostegium - näbbmossor
  Synonymer
  Rhynchostegium
  Platyhypnidium
  Platyhypnidium M.Fleisch.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014