Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gelérost

Organismgrupp Basidiesvampar Släkte - Gymnosporangium
Gelérost Basidiesvampar

 1. 4 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande

Klass Pucciniomycetes, Ordning Pucciniales (rostsvampar), Familj Pucciniaceae, Släkte Gymnosporangium R.Hedw. ex DC. - gelérost Synonymer Roestelia Rebent., Podisoma Link

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  GymnosporangiumR.Hedw. ex DC. - gelérost
  Synonymer
  Roestelia Rebent.
  Podisoma Link

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Pucciniomycetes  
 • Ordning
  Pucciniales - rostsvampar 
 • Familj
  Pucciniaceae  
 • Släkte
  Gymnosporangium - gelérost
  Synonymer
  Roestelia Rebent.
  Podisoma Link
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.