Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Combocerus glaber

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Combocerus glaber
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vackert färgad, ovalt formad skalbagge som blir 4 mm lång. Grundfärgen är glänsande svart med två stora röda fläckar på varje täckvinge, en vid skuldrorna och en nära spetsen. Antennerna och benen är roströda och kraftigt byggda. De tre sista antennlederna är påfallande breda och bildar en antennklubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Combocerus glaber Observationer i Sverige för Combocerus glaber
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Främst i västra Sverige, i Halland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Påträffas främst under torr spillning på sandmark. Främst i västra Sverige, i Halland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Kan tänkas vara missgynnad av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (40-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (160-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i svampar som växer i gödsel och döda växtdelar. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under torr spillning eller multnande växtdelar på torr, öppen sandmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· vårsidenbi
· vårsidenbi
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Erotylidae (trädsvampbaggar), Släkte Combocerus, Art Combocerus glaber (Schaller, 1783) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Påträffas främst under torr spillning på sandmark. Främst i västra Sverige, i Halland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Kan tänkas vara missgynnad av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (40-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (160-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En vackert färgad, ovalt formad skalbagge som blir 4 mm lång. Grundfärgen är glänsande svart med två stora röda fläckar på varje täckvinge, en vid skuldrorna och en nära spetsen. Antennerna och benen är roströda och kraftigt byggda. De tre sista antennlederna är påfallande breda och bildar en antennklubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Combocerus glaber

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Combocerus glaber

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst i västra Sverige, i Halland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Erotylinae  
 • Tribus
  Dacnini  
 • Släkte
  Combocerus  
 • Art
  Combocerus glaber(Schaller, 1783)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i svampar som växer i gödsel och döda växtdelar. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under torr spillning eller multnande växtdelar på torr, öppen sandmark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· vårsidenbi - Colletes cunicularius (Viktig)
Arten hotas förmodligen främst av upphört bete på torra sandmarker nära havet med åtföljande igenväxning och brist på kreatursgödsel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bibehåll bete på torra, sandiga ängsmarker. Studera arten närmare för att förbättra kunskapen om dess näringsekologi.

Gillerfors, G. 1973. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 94: 47.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 261.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1967. Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 7: 108.

Varenius, B. 1904. Några coleopterfynd. Ent. Tidskr. 25: 132.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Erotylinae  
 • Tribus
  Dacnini  
 • Släkte
  Combocerus  
 • Art
  Combocerus glaber, (Schaller, 1783)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.