Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Conostethus roseus

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Conostethus roseus
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Conostethus roseus är en relativt långsmal ängsskinnbagge med nästan parallella sidor. Huvud, mellankropp och skutell har en mörkare och svagt rödaktig teckning. Täckvingarna är rödaktiga med ljusare längsgående mönster. Antennerna är mörka. Kroppslängd 2,5–3,3 mm. Nymferna är gröna i de första larvstadierna men i det sista stadiet får de den vuxna, rödaktiga teckningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Conostethus roseus Observationer i Sverige för Conostethus roseus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen på tiotal lokaler: Skåne (flera lokaler), Blekinge, Halland, Öland. Det finns även ett osäkert 1800-talsfynd från Östergötland. En lokal på Öland har närmare studerats och arten uppvisar där stora beståndsfluktuationer mellan olika år. Arten är funnen i stora delar av Danmark men gått starkt tillbaka. I Europa finner man den vidare söderut till Nordafrika och bort mot Kaspiska havet i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är funnen i stora delar av Danmark, och vidare i Europa söderut till Nordafrika och bort mot Kaspiska havet i öster. I Sverige funnen på 15 lokaler varav mer än hälften i Skåne. Lever på torr, solig öppen mark på gräs, hos oss funnen på Festuca rubra och F. ovina. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (18000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (15-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer (en lokal på Öland har närmare studerats och arten uppvisar där stora beståndsfluktuationer mellan år.). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Ekologi
C. roseus lever i Sverige på torr, solig, och öppen gräsmark, i Europa är den även funnen på sanddyner nära kusterna. Ängskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. C. roseus har setts på arter som rödsvingel (Festuca rubra) och fårsvingel (F. ovina), i Danmark även funnen på kämpar (Plantago) och borsttåtel (Corynephorus). Arten övervintrar som ägg och kläcks i slutet av april eller under maj. Vuxna uppträder tidigt på sommaren, juni - början av juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· borsttåtel
· borsttåtel
· fårsvingel
· fårsvingel
· kämpar
· kämpar
· rödsvingel
· rödsvingel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Conostethus, Art Conostethus roseus (Fallén, 1807) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är funnen i stora delar av Danmark, och vidare i Europa söderut till Nordafrika och bort mot Kaspiska havet i öster. I Sverige funnen på 15 lokaler varav mer än hälften i Skåne. Lever på torr, solig öppen mark på gräs, hos oss funnen på Festuca rubra och F. ovina. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (18000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (15-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer (en lokal på Öland har närmare studerats och arten uppvisar där stora beståndsfluktuationer mellan år.). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Conostethus roseus är en relativt långsmal ängsskinnbagge med nästan parallella sidor. Huvud, mellankropp och skutell har en mörkare och svagt rödaktig teckning. Täckvingarna är rödaktiga med ljusare längsgående mönster. Antennerna är mörka. Kroppslängd 2,5–3,3 mm. Nymferna är gröna i de första larvstadierna men i det sista stadiet får de den vuxna, rödaktiga teckningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Conostethus roseus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Conostethus roseus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen på tiotal lokaler: Skåne (flera lokaler), Blekinge, Halland, Öland. Det finns även ett osäkert 1800-talsfynd från Östergötland. En lokal på Öland har närmare studerats och arten uppvisar där stora beståndsfluktuationer mellan olika år. Arten är funnen i stora delar av Danmark men gått starkt tillbaka. I Europa finner man den vidare söderut till Nordafrika och bort mot Kaspiska havet i öster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Conostethus  
 • Art
  Conostethus roseus(Fallén, 1807)

C. roseus lever i Sverige på torr, solig, och öppen gräsmark, i Europa är den även funnen på sanddyner nära kusterna. Ängskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. C. roseus har setts på arter som rödsvingel (Festuca rubra) och fårsvingel (F. ovina), i Danmark även funnen på kämpar (Plantago) och borsttåtel (Corynephorus). Arten övervintrar som ägg och kläcks i slutet av april eller under maj. Vuxna uppträder tidigt på sommaren, juni - början av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· borsttåtel - Corynephorus canescens (Viktig)
· fårsvingel - Festuca ovina (Viktig)
· kämpar - Plantago (Har betydelse)
· rödsvingel - Festuca rubra (Viktig)
Igenväxning av torra och öppna gräsmarker. Arten har en fragmentarisk utbredning och populationen tyck svänga kraftigt därför är arten extra sårbar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevara öppna, sandiga gräsmarker genom hävd.

Coulianos, C.-C. 1976. Några för Sverige nya Hemiptera-Heteroptera samt anmärkningar och tillägg till Ölands och Gotlands heteropterfauna. Entomol. Tidskr. 97: 103-114.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1-294.

Wagner, E. & Weber, H.H. 1964. Heteropteres Miridae. Faune de France 67: 1-289.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Conostethus  
 • Art
  Conostethus roseus, (Fallén, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.