Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Crabro maeklini

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Crabro maeklini
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Crabro maeklini Observationer i Sverige för Crabro maeklini
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En extremt sällsynt påträffad art med ett fåtal svenska individer kända från Torne lappmark, senast vid Pältsa 2002. En högboreal art, utbredd i norra Fennoskandien, ö. Sibirien, n. Mongoliet. Bona grävs ut i sandiga sluttningar. Klimatförändringar (global uppvärmning) kan möjligen utgöra ett hot på längre sikt i och med förmodad ökad nederbörd och minskat antal soltimmar i flera områden. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1600 (10-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-100) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer (rimligt med kraftiga fluktuationer i extremt nordliga områden). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· husflugor
· husflugor
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Crabro, Art Crabro maeklini A. Morawitz, 1866 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En extremt sällsynt påträffad art med ett fåtal svenska individer kända från Torne lappmark, senast vid Pältsa 2002. En högboreal art, utbredd i norra Fennoskandien, ö. Sibirien, n. Mongoliet. Bona grävs ut i sandiga sluttningar. Klimatförändringar (global uppvärmning) kan möjligen utgöra ett hot på längre sikt i och med förmodad ökad nederbörd och minskat antal soltimmar i flera områden. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1600 (10-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-100) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer (rimligt med kraftiga fluktuationer i extremt nordliga områden). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Crabro maeklini

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Crabro maeklini

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Crabroninae  
 • Tribus
  Crabronini  
 • Släkte
  Crabro  
 • Undersläkte
  Crabro (Anothyreus)  
 • Art
  Crabro maekliniA. Morawitz, 1866

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· husflugor - Muscidae (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Crabroninae  
 • Tribus
  Crabronini  
 • Släkte
  Crabro  
 • Undersläkte
  Crabro (Anothyreus)  
 • Art
  Crabro maeklini, A. Morawitz, 1866
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.