Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Crossocerus denticrus

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Crossocerus denticrus
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten rovstekel med svart kroppsfärg och gula teckningar på benen. Med en kroppslängd på 4-5 mm tillhör den en av de minsta arterna i sitt släkte, som representeras av tjugonio arter i Sverige. Arten kan bestämmas med hjälp av t.ex. Lomholdt (1976) eller Jacobs (2007). Karakteristiskt för hanar av arten är att mellersta benparets lår har ett skarpt, nedåtriktat utskott vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Crossocerus denticrus Observationer i Sverige för Crossocerus denticrus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är i Sverige endast känd från sydvästra Skåne (Arrie). Fyndet är sannolikt gjort av C.G. Thomson och härstammar från tiden kring mitten av 1800-talet. Endast ett exemplar är känt och det förvaras på Lunds Zoologiska Museum. Från Norden i övrigt finns endast gamla fynd från södra Jylland i Danmark. Arten har åtminstone tidigare haft en stor utbredning i Europa, från Spanien, Frankrike och Belgien och vidare österut, genom Asien till Japan och Taiwan. Från flertalet länder där arten påträffats föreligger dock endast enstaka, mestadels mycket gamla fynd och arten tycks vara på väg att helt försvinna från Europa. I närområdet påträffades den i Tyskland senast 1946, och arten betraktas även där som nationellt utdöd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
I Sverige är denna rovstekel endast känd genom en gammal fynduppgift från Skåne (Arrie) och arten bedöms som utdöd i landet. Den har minskat kraftigt även i andra delar av Europa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1900.
Ekologi
Från Japan finns uppgifter om att bon grävs ut i marken och att bytet utgörs av löv- och styltflugor (Lauxanidae resp. Dolichopodidae). Det finns även uppgift om blombesök på strätta Angelica sylvestris. Från svenskt håll finns en beskrivning av Adlerz (1912) över en koloni som levde i väggen av en gammal stenlada, där mellanrummen mellan stenarna utgjordes av lerblandad sand. Här utnyttjade Crossocerus-honorna för sin bobyggnad till viss del befintliga gångar som tidigare grävts ut av sidenbiet Colletes daviesanus. I anslutning till väggen jagade honorna över ett slånbuskage. Bytet som larverna uppföddes med utgjordes av mycket små tvåvingar. Det är dock inte säkert att Adlerz uppgifter verkligen avser C. denticrus; han skriver inte var och när observationerna gjordes och något beläggsexemplar är inte känt.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· tvåvingar
· tvåvingar
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Crossocerus, Art Crossocerus denticrus Herrich-Schäffer, 1841 Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation I Sverige är denna rovstekel endast känd genom en gammal fynduppgift från Skåne (Arrie) och arten bedöms som utdöd i landet. Den har minskat kraftigt även i andra delar av Europa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1900.
En liten rovstekel med svart kroppsfärg och gula teckningar på benen. Med en kroppslängd på 4-5 mm tillhör den en av de minsta arterna i sitt släkte, som representeras av tjugonio arter i Sverige. Arten kan bestämmas med hjälp av t.ex. Lomholdt (1976) eller Jacobs (2007). Karakteristiskt för hanar av arten är att mellersta benparets lår har ett skarpt, nedåtriktat utskott vid basen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Crossocerus denticrus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Crossocerus denticrus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från sydvästra Skåne (Arrie). Fyndet är sannolikt gjort av C.G. Thomson och härstammar från tiden kring mitten av 1800-talet. Endast ett exemplar är känt och det förvaras på Lunds Zoologiska Museum. Från Norden i övrigt finns endast gamla fynd från södra Jylland i Danmark. Arten har åtminstone tidigare haft en stor utbredning i Europa, från Spanien, Frankrike och Belgien och vidare österut, genom Asien till Japan och Taiwan. Från flertalet länder där arten påträffats föreligger dock endast enstaka, mestadels mycket gamla fynd och arten tycks vara på väg att helt försvinna från Europa. I närområdet påträffades den i Tyskland senast 1946, och arten betraktas även där som nationellt utdöd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Crabroninae  
 • Tribus
  Crabronini  
 • Släkte
  Crossocerus  
 • Undersläkte
  Crossocerus (Crossocerus)  
 • Art
  Crossocerus denticrusHerrich-Schäffer, 1841

Från Japan finns uppgifter om att bon grävs ut i marken och att bytet utgörs av löv- och styltflugor (Lauxanidae resp. Dolichopodidae). Det finns även uppgift om blombesök på strätta Angelica sylvestris. Från svenskt håll finns en beskrivning av Adlerz (1912) över en koloni som levde i väggen av en gammal stenlada, där mellanrummen mellan stenarna utgjordes av lerblandad sand. Här utnyttjade Crossocerus-honorna för sin bobyggnad till viss del befintliga gångar som tidigare grävts ut av sidenbiet Colletes daviesanus. I anslutning till väggen jagade honorna över ett slånbuskage. Bytet som larverna uppföddes med utgjordes av mycket små tvåvingar. Det är dock inte säkert att Adlerz uppgifter verkligen avser C. denticrus; han skriver inte var och när observationerna gjordes och något beläggsexemplar är inte känt.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· tvåvingar - Diptera (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Orsaken till artens sällsynthet och minskning är okänd men kan bero på minskad tillgång på lämpliga boplatser i gynnsamma habitat. Sällsynta arter med små isolerade populationer är generellt sett känsliga för genetisk utarmning eller slumpmässiga faktorer, exempelvis mycket ogynnsamt väder under en följd av år.
Eftersom aktuella populationer saknas i såväl Sverige som i närområdet, vilket gör återetablering osannolik, är inga åtgärder aktuella.

Adlerz, G. 1912. Lefnadsförhållanden och instinkter inom Pompilidae och Sphegidae. IV. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. 47: 1-61.

Bitsch, J. & Leclercq, J. 1993. Hyménoptères Sphecidae d’europé Occidental. Vol. 1 Generalites - Crabroninae. Faune de France 79.

Jacobs, H.-J. 2007. Die Grabwespen Deutschlands. Bestimmungsschlüssel. Tierwelt Deutschlands 79. Keltern, Verlag Goecke & Evers.

Lomholdt, O. 1976. The Sphecidae of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 4: 1-452.

Schmid-Egger, C. 2010. Rote Liste der Wespen Deutschlands. Ampulex 1:5-39.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Crabroninae  
 • Tribus
  Crabronini  
 • Släkte
  Crossocerus  
 • Undersläkte
  Crossocerus (Crossocerus)  
 • Art
  Crossocerus denticrus, Herrich-Schäffer, 1841
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2012.