Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cypha aprilis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Cypha aprilis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,1–1,4 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och ofta bakkroppsspetsen samt täckvingarna ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cypha aprilis Observationer i Sverige för Cypha aprilis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i multnande hö o. likn. i hönshus, lador, stall. Utbredd från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (40-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (160-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever i multnande, mögligt halm, i gammalt hö eller under avfall i hönshus, lador och stall; främst i äldre byggnader med jordgolv. Arten har hos oss endast påträffats i eller i omedelbar närhet till byggnader.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Cypha, Art Cypha aprilis (Rey, 1882) Synonymer Hypocyptus imitator Luze, 1902, Cypha imitator (Luze, 1902)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i multnande hö o. likn. i hönshus, lador, stall. Utbredd från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (40-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (160-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,1–1,4 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och ofta bakkroppsspetsen samt täckvingarna ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cypha aprilis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cypha aprilis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Hypocyphtini  
 • Släkte
  Cypha  
 • Art
  Cypha aprilis(Rey, 1882)
  Synonymer
  Hypocyptus imitator Luze, 1902
  Cypha imitator (Luze, 1902)

Biologin är dåligt känd. Lever i multnande, mögligt halm, i gammalt hö eller under avfall i hönshus, lador och stall; främst i äldre byggnader med jordgolv. Arten har hos oss endast påträffats i eller i omedelbar närhet till byggnader.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.).

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Löbl, I. & Smetana, A. (red.) 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 2. Apollo Books.

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Hypocyphtini  
 • Släkte
  Cypha  
 • Art
  Cypha aprilis, (Rey, 1882)
  Synonymer
  Hypocyptus imitator Luze, 1902
  Cypha imitator (Luze, 1902)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.