Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strimbockar

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Släkte - Macroplea
Strimbockar Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
4,5-8,5 mm. Ben och antenner mycket långa, fötterna med kraftiga klor. Grundfärg blekt halmgul (mörknar hos döda individer och blir rödbrun), med en svart teckning som kan variera i omfattning. Täckvingarnas bakkant utdragen i en tand av varierande längd och innanför den konkavt inskuren. Huvud, antenner och kroppens undersida är sammetsglänsande p.g.a. en tät mikroskopisk behåring. Könen skiljs lättast genom att honans bakskenben är starkare krökta. Arterna är svåra att skilja åt.
Utbredning
Ett artfattigt släkte med tre arter i Europa (alla funna i Norden) och <10 arter i världsfaunan, alla i Palearktis. I Nordamerika finns det närstående släktet Neohaemonia.
Ekologi
Larverna är akvatiska, och lever nere i bottensedimentet på rötter och jordstammar av olika vattenväxter. Syreupptagningen sker från växten via ett par krokar på bakkroppens undersida. Förpuppningen sker i en kokong som bildas med hjälp av symbiotiska bakterier, och fästs på en rottråd eller jordstam. Puppans syreförsörjning sker även den från växten. Den fullbildade skalbaggen är likaledes helt akvatisk, och gnager under sommaren på blad av vattenväxter. Syreupptagningen sker ur vattnet via en s.k. plastron; mikroskopisk behåring som håller ett tunt luftlager på kroppens undersida, huvudet och antennerna.
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Macroplea Samouelle, 1819 - strimbockar Synonymer Haemonia Dejean, 1821

4,5-8,5 mm. Ben och antenner mycket långa, fötterna med kraftiga klor. Grundfärg blekt halmgul (mörknar hos döda individer och blir rödbrun), med en svart teckning som kan variera i omfattning. Täckvingarnas bakkant utdragen i en tand av varierande längd och innanför den konkavt inskuren. Huvud, antenner och kroppens undersida är sammetsglänsande p.g.a. en tät mikroskopisk behåring. Könen skiljs lättast genom att honans bakskenben är starkare krökta. Arterna är svåra att skilja åt.


Ett artfattigt släkte med tre arter i Europa (alla funna i Norden) och <10 arter i världsfaunan, alla i Palearktis. I Nordamerika finns det närstående släktet Neohaemonia.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Haemoniini  
 • Släkte
  MacropleaSamouelle, 1819 - strimbockar
  Synonymer
  Haemonia Dejean, 1821

Larverna är akvatiska, och lever nere i bottensedimentet på rötter och jordstammar av olika vattenväxter. Syreupptagningen sker från växten via ett par krokar på bakkroppens undersida. Förpuppningen sker i en kokong som bildas med hjälp av symbiotiska bakterier, och fästs på en rottråd eller jordstam. Puppans syreförsörjning sker även den från växten. Den fullbildade skalbaggen är likaledes helt akvatisk, och gnager under sommaren på blad av vattenväxter. Syreupptagningen sker ur vattnet via en s.k. plastron; mikroskopisk behåring som håller ett tunt luftlager på kroppens undersida, huvudet och antennerna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Lou, Q., Yu, P. & Liang, H. 2011. Two new species of Macroplea Samouelle (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) from China, with a key to all known species. – Zootaxa 3003: 1-21.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Haemoniini  
 • Släkte
  Macroplea - strimbockar
  Synonymer
  Haemonia Dejean, 1821
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015