Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Epuraea excisicollis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Epuraea excisicollis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt och rödbrun skalbagge som blir 3,5 mm lång. Täckvingarna är matta på grund av mikroskulptur, däremot är halsskölden ganska glänsande. Antennernas tre yttersta leder är mycket breda och bildar en tydlig klubba. Många Epuraea-aerer är mycket svåra att artbestämma utan specialistkunskap.
Utbredning
Länsvis förekomst för Epuraea excisicollis Observationer i Sverige för Epuraea excisicollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen i Skåne. Närmast i Danmark och i norra Tyskland, vidare i de norra delarna av europeiska Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Arten lär vara knuten till trädsvampar men är i Sverige bl.a. funnen i multnande hö. Endast känd från Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten lär vara knuten till trädsvampar men är i Sverige bl.a. funnen i multnande hö.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Epuraea, Art Epuraea excisicollis Reitter, 1873 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten lär vara knuten till trädsvampar men är i Sverige bl.a. funnen i multnande hö. Endast känd från Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En platt och rödbrun skalbagge som blir 3,5 mm lång. Täckvingarna är matta på grund av mikroskulptur, däremot är halsskölden ganska glänsande. Antennernas tre yttersta leder är mycket breda och bildar en tydlig klubba. Många Epuraea-aerer är mycket svåra att artbestämma utan specialistkunskap.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Epuraea excisicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Epuraea excisicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen i Skåne. Närmast i Danmark och i norra Tyskland, vidare i de norra delarna av europeiska Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Epuraeinae  
 • Tribus
  Epuraeini  
 • Släkte
  Epuraea  
 • Art
  Epuraea excisicollisReitter, 1873

Biologin är dåligt känd. Arten lär vara knuten till trädsvampar men är i Sverige bl.a. funnen i multnande hö.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Inomhusmiljöer, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Kunskapsbrist gör det svårt att fastställa några specifika hotorsaker.
Förbättra om möjligt kännedomen om arten.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Palm, T. 1961. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggars biologi och systematik. 39–41. Ent. Tidskr. 82: 80–83.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Epuraeinae  
 • Tribus
  Epuraeini  
 • Släkte
  Epuraea  
 • Art
  Epuraea excisicollis, Reitter, 1873
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.