Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spärrsprötmossor

Släkte - Kindbergia
Spärrsprötmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
I Europa finns en av världens åtta arter inom släktet. Spärrsprötmossor har vanligen tydligt olika utseende hos stam och grenblad, och stambladen är långt nedlöpande.
Utbredning
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Kindbergia Ochyra - spärrsprötmossor Synonymer

I Europa finns en av världens åtta arter inom släktet. Spärrsprötmossor har vanligen tydligt olika utseende hos stam och grenblad, och stambladen är långt nedlöpande.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  KindbergiaOchyra - spärrsprötmossor

Hedenäs (2010a), Ignatov & Isoviita (2003), Touw & Knol (1978)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Kindbergia - spärrsprötmossor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014