Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svärdmossor

Släkte - Bryoxiphium
Svärdmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Av släktets två arter i Europa finns en i Norden, nämligen på Island. Det svenska namnet på släktets enda art i Norden - svärdmossa - syftar på att skotten kan liknas vid ett dubbeleggat svärd.
Släktet omfattar tre arter i världen, varav en finns i Norden. Bladen är kölade, tätt taktegellagda och sit-ter i två rader längs skotten. Nerven slutar före eller i bladspetsen. Arterna är skildkönade och kapslar är ovanliga. Kapselskaftet är gult till gulbrunt, kortare än de mycket långspetsade honbladen och slutligen något krökt. Kapseln saknar peristom. Kolumellan är ständigt fastsittande på locket. Mössan är asymmetrisk och har ett långt spröt.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryoxiphiales, Familj Bryoxiphiaceae, Släkte Bryoxiphium Mitt. - svärdmossor Synonymer

Av släktets två arter i Europa finns en i Norden, nämligen på Island. Det svenska namnet på släktets enda art i Norden - svärdmossa - syftar på att skotten kan liknas vid ett dubbeleggat svärd.
Släktet omfattar tre arter i världen, varav en finns i Norden. Bladen är kölade, tätt taktegellagda och sit-ter i två rader längs skotten. Nerven slutar före eller i bladspetsen. Arterna är skildkönade och kapslar är ovanliga. Kapselskaftet är gult till gulbrunt, kortare än de mycket långspetsade honbladen och slutligen något krökt. Kapseln saknar peristom. Kolumellan är ständigt fastsittande på locket. Mössan är asymmetrisk och har ett långt spröt.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Bryoxiphiales  
 • Familj
  Bryoxiphiaceae  
 • Släkte
  BryoxiphiumMitt. - svärdmossor
Etymologi: Bryoxiphium = litet mossvärd; bryon (lat.) (gr.) = mossa; xiphos (gr.) = svärd; -ium latinisering av diminutivsuffixet -ion (gr.). Släktnamnet torde syfta på de tillplattade skotten som kan liknas vid ett dubbeleggat svärd.

Löve & Löve (1953), Steere (1937)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Bryoxiphiales  
 • Familj
  Bryoxiphiaceae  
 • Släkte
  Bryoxiphium - svärdmossor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006