Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gabrius lividipes

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Gabrius lividipes
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Kroppen är svart med gulröda täckvingar, ben och antennbas gula. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gabrius lividipes Observationer i Sverige för Gabrius lividipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffades först 1984 på Vinön i Närke (Vinön i Storhjälmaren). Återfunnen 2009 på flera lokaler på Vinön, och dessutom på en lokal vid Mjällån i Ångermanland. Närmast i södra Finland och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett rovdjur som lever bland uppspolad vass och annat driftmaterial på vegetationsfattiga, öppna sandstränder vid sjöar och vattendrag. Påträffades först 1984 på Vinön i Närke. Återfunnen 2009 på flera lokaler på Vinön, och dessutom på en lokal vid Mjällån i Ångermanland. Artens livsmiljö hotas såväl av igenväxning pga eutrofiering som av vattenreglering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ett rovdjur som lever bland uppspolad vass och annat driftmaterial på vegetationsfattiga, öppna sandstränder vid sjöar och vattendrag. I Mellaneuropa lever arten främst på stränder av rinnande vatten.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Gabrius, Art Gabrius lividipes (Baudi di Selve, 1848) Synonymer Philonthus lividipes Baudi di Selve, 1848

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett rovdjur som lever bland uppspolad vass och annat driftmaterial på vegetationsfattiga, öppna sandstränder vid sjöar och vattendrag. Påträffades först 1984 på Vinön i Närke. Återfunnen 2009 på flera lokaler på Vinön, och dessutom på en lokal vid Mjällån i Ångermanland. Artens livsmiljö hotas såväl av igenväxning pga eutrofiering som av vattenreglering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Kroppen är svart med gulröda täckvingar, ben och antennbas gula. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gabrius lividipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gabrius lividipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffades först 1984 på Vinön i Närke (Vinön i Storhjälmaren). Återfunnen 2009 på flera lokaler på Vinön, och dessutom på en lokal vid Mjällån i Ångermanland. Närmast i södra Finland och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Gabrius  
 • Art
  Gabrius lividipes(Baudi di Selve, 1848)
  Synonymer
  Philonthus lividipes Baudi di Selve, 1848

Ett rovdjur som lever bland uppspolad vass och annat driftmaterial på vegetationsfattiga, öppna sandstränder vid sjöar och vattendrag. I Mellaneuropa lever arten främst på stränder av rinnande vatten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsunderlag.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas.

Lundberg, S. 1986. Några förklaringar till 1986 års skalbaggskatalog, med under 1984 och 1985 nytillkomna arter. Ent. Tidskr. 107: 148–150.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Gabrius  
 • Art
  Gabrius lividipes, (Baudi di Selve, 1848)
  Synonymer
  Philonthus lividipes Baudi di Selve, 1848
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.