Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gyrophaena nitidula

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Gyrophaena nitidula
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5-3 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Glänsande svart, täckvingar, bakkroppsspets och ben ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gyrophaena nitidula Observationer i Sverige för Gyrophaena nitidula
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne och Småland. Inga sentida fynd är kända. Ej i övriga Norden, närmast i ryska Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och östra Sibirien. I Tyskland förefaller arten ha blivit sällsyntare under 1900-talet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i svamp, dels i skivlingar på bok, dels under svampig bark på samma trädslag. Endast känd från Skåne och Småland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever av sporer från olika slags svampar. I Italien är arten funnen dels i skivlingar på bok, dels under svampig bark på samma trädslag. Om svenska fynd är inget närmare känt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Gyrophaena, Art Gyrophaena nitidula (Gyllenhal, 1810) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i svamp, dels i skivlingar på bok, dels under svampig bark på samma trädslag. Endast känd från Skåne och Småland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 2,5-3 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Glänsande svart, täckvingar, bakkroppsspets och ben ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gyrophaena nitidula

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gyrophaena nitidula

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne och Småland. Inga sentida fynd är kända. Ej i övriga Norden, närmast i ryska Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och östra Sibirien. I Tyskland förefaller arten ha blivit sällsyntare under 1900-talet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Gyrophaena  
 • Art
  Gyrophaena nitidula(Gyllenhal, 1810)

Biologin är dåligt känd. Lever av sporer från olika slags svampar. I Italien är arten funnen dels i skivlingar på bok, dels under svampig bark på samma trädslag. Om svenska fynd är inget närmare känt.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Arten får antas vara försvunnen från landet. Anledningen är dock okänd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inga åtgärder.

Palm, T. 1968. Kortvingar, häfte 5. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Gyrophaena  
 • Art
  Gyrophaena nitidula, (Gyllenhal, 1810)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.