Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Heterocordylus leptocerus

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Heterocordylus leptocerus
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Heterocordylus utgörs av mörkt färgade arter. H. leptocerus är enfärgat mattsvart och kroppen är beströdd med vita liggande och tillplattade hår. Arten är svår att skilja från den närstående, och något större, H. tibialis. H. leptocerus är en längsovalt formad ängsskinnbagge, hanen dock mer slank än honan. Kroppslängd 4,0–4,8 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Heterocordylus leptocerus Observationer i Sverige för Heterocordylus leptocerus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Skåne och Halland på sammanlagt fyra lokaler, varav endast en efter 1950. Arten är känd i Danmark från två fynd. Vidare utbredning i Tyskland och söderut till norra Medelhavsområdet, och vidare österut mot Ukraina och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är funnen i Danmark, Tyskland och söderut till norra Medelhavsområdet, och vidare österut mot Ukraina och Kaukasus. Funnen i Skåne, Halland på sammanlagt 4 lokaler, varav endast en efter 1950. Det kan dock finnas ett betydande mörkertal. Lever på Cytisus scoparius (bl.a. i Danmark även på Genista). Eftersom värdväxten harris lever på nordgränsen av sitt utbredningsområde påverkas arten av extrema klimatsvängningar, under stränga vintrar riskerar värdväxten att frysa bort. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (1-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (4-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (4-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. Den här arten lever framförallt på harris, Cytisus scoparius. I Danmark även på ginst, Genista. Arten livnär sig även som rovdjur på bladlöss och andra mindre leddjur. Vuxna djur kan ses från mitten av juni till början av augusti
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ginster
· ginster
· harris
· harris
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Heterocordylus, Art Heterocordylus leptocerus (Kirschbaum, 1856) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är funnen i Danmark, Tyskland och söderut till norra Medelhavsområdet, och vidare österut mot Ukraina och Kaukasus. Funnen i Skåne, Halland på sammanlagt 4 lokaler, varav endast en efter 1950. Det kan dock finnas ett betydande mörkertal. Lever på Cytisus scoparius (bl.a. i Danmark även på Genista). Eftersom värdväxten harris lever på nordgränsen av sitt utbredningsområde påverkas arten av extrema klimatsvängningar, under stränga vintrar riskerar värdväxten att frysa bort. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (1-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (4-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (4-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Släktet Heterocordylus utgörs av mörkt färgade arter. H. leptocerus är enfärgat mattsvart och kroppen är beströdd med vita liggande och tillplattade hår. Arten är svår att skilja från den närstående, och något större, H. tibialis. H. leptocerus är en längsovalt formad ängsskinnbagge, hanen dock mer slank än honan. Kroppslängd 4,0–4,8 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Heterocordylus leptocerus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Heterocordylus leptocerus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Skåne och Halland på sammanlagt fyra lokaler, varav endast en efter 1950. Arten är känd i Danmark från två fynd. Vidare utbredning i Tyskland och söderut till norra Medelhavsområdet, och vidare österut mot Ukraina och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Heterocordylus  
 • Art
  Heterocordylus leptocerus(Kirschbaum, 1856)

Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. Den här arten lever framförallt på harris, Cytisus scoparius. I Danmark även på ginst, Genista. Arten livnär sig även som rovdjur på bladlöss och andra mindre leddjur. Vuxna djur kan ses från mitten av juni till början av augusti

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ginster - Genista (Har betydelse)
· harris - Cytisus scoparius (Viktig)
Eftersom värdväxten harris lever på nordgränsen av sitt utbredningsområde påverkas arten av extrema klimatsvängningar, under stränga vintrar riskerar värdväxten att frysa bort. De få fragmenterade lokalerna utgör även ett hot mot arten
Bevara och gynna värdväxten harris på lämpliga lokaler. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen för denna och många andra arter ängsskinnbaggar.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Heterocordylus  
 • Art
  Heterocordylus leptocerus, (Kirschbaum, 1856)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.