Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Heterota plumbea

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Heterota plumbea
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart med ett blyaktigt skimmer, översidan med tät grå behåring. Ben och antenner ljusare bruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Heterota plumbea Observationer i Sverige för Heterota plumbea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast funnen på Hallands Väderö, där sammanlagt fyra exemplar påträffades på tre olika lokaler 1950 och 1951. Några sentida fynd är ej kända. Ej känd från övriga Norden eller Baltikum, närmast i Holland och England. Världsutbredningen omfattar Europas och Nordafrikas havsstränder, och arten är även känd från de Nearktiska och Neotropiska regionerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever under tång på havsstränder. Endast funnen på Hallands Väderö på 1950-talet, inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever under tång på öppna havsstränder. De svenska fynden gjordes i juni och augusti.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Heterota, Art Heterota plumbea (Waterhouse, 1858) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever under tång på havsstränder. Endast funnen på Hallands Väderö på 1950-talet, inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 2,5–3 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart med ett blyaktigt skimmer, översidan med tät grå behåring. Ben och antenner ljusare bruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Heterota plumbea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Heterota plumbea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast funnen på Hallands Väderö, där sammanlagt fyra exemplar påträffades på tre olika lokaler 1950 och 1951. Några sentida fynd är ej kända. Ej känd från övriga Norden eller Baltikum, närmast i Holland och England. Världsutbredningen omfattar Europas och Nordafrikas havsstränder, och arten är även känd från de Nearktiska och Neotropiska regionerna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Heterota  
 • Art
  Heterota plumbea(Waterhouse, 1858)

Lever under tång på öppna havsstränder. De svenska fynden gjordes i juni och augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den exakta anledningen till artens försvinnande är ej känd.
Arten bör eftersökas.

Lundblad, O. & Olsson, A. 1954. Insektfaunan på Hallands Väderö. KVA Avh. i Naturskyddsärenden, Nr. 9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Heterota  
 • Art
  Heterota plumbea, (Waterhouse, 1858)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.