Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limnebius papposus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Limnebius papposus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en liten, 1,8–2,5 mm lång art, med gulbrun färg. Huvudet och halssköldsmitten är mörkare. Mitten av halsskölden är fint punkterad och fint retikulerad. Kroppen är brett spolformad, bredast framtill och har jämnt rundade sidor. Täckvingarna är tvära baktill och lämnar bakkroppsspetsen synlig. De har otydlig, ytterst fin och spridd punktur samt saknar punktstrimmor. Honan är mindre än hanen, som har maxillarpalpernas näst sista led dubbelt så bred som sista.
Utbredning
Länsvis förekomst för Limnebius papposus Observationer i Sverige för Limnebius papposus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd genom några gamla fynd från Skåne och Västergötland. Senast funnen 1976 vid bilhåvning (Småland, Vetlanda). Arten är svårbestämd och ofta förväxlad med andra. Inte heller i Danmark har arten observerats på lång tid. Ej i Norge eller Finland. Den påträffas främst i Mellan- och Sydeuropa (norra delen) samt österut mot Mindre Asien och Kaukasus. I Mellaneuropa blir den allt vanligare mot öster. I Sverige har den tidigare ofta förväxlats med andra arter inom släktet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever bland vegetation vid kanterna av klara, grunda näringsrika småvatten. Känd genom några gamla fynd från Skåne och Västergötland. Senast funnen 1976 vid bilhåvning (Småland, Vetlanda). Arten är svårbestämd och ofta förväxlad med andra. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever bland vegetation vid kanterna av klara, grunda näringsrika småvatten, både stillastående och rinnande.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydraenidae (vattenbrynsbaggar), Släkte Limnebius, Art Limnebius papposus Mulsant, 1844 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever bland vegetation vid kanterna av klara, grunda näringsrika småvatten. Känd genom några gamla fynd från Skåne och Västergötland. Senast funnen 1976 vid bilhåvning (Småland, Vetlanda). Arten är svårbestämd och ofta förväxlad med andra. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Detta är en liten, 1,8–2,5 mm lång art, med gulbrun färg. Huvudet och halssköldsmitten är mörkare. Mitten av halsskölden är fint punkterad och fint retikulerad. Kroppen är brett spolformad, bredast framtill och har jämnt rundade sidor. Täckvingarna är tvära baktill och lämnar bakkroppsspetsen synlig. De har otydlig, ytterst fin och spridd punktur samt saknar punktstrimmor. Honan är mindre än hanen, som har maxillarpalpernas näst sista led dubbelt så bred som sista.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limnebius papposus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limnebius papposus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd genom några gamla fynd från Skåne och Västergötland. Senast funnen 1976 vid bilhåvning (Småland, Vetlanda). Arten är svårbestämd och ofta förväxlad med andra. Inte heller i Danmark har arten observerats på lång tid. Ej i Norge eller Finland. Den påträffas främst i Mellan- och Sydeuropa (norra delen) samt österut mot Mindre Asien och Kaukasus. I Mellaneuropa blir den allt vanligare mot öster. I Sverige har den tidigare ofta förväxlats med andra arter inom släktet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Hydraeninae  
 • Tribus
  Limnebiini  
 • Släkte
  Limnebius  
 • Art
  Limnebius papposusMulsant, 1844

Lever bland vegetation vid kanterna av klara, grunda näringsrika småvatten, både stillastående och rinnande.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Den kan ha försvunnit på grund av igenväxning och förändrad vattenkvalitet. Beroende på brister i kunskapen om artens aktuella status törs vi inte placera den i någon specifik hotkategori.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att utröna om den fortfarande finns kvar i Sverige. Med tanke på hur drastiskt en del våtmarkstyper minskat i det sydsvenska jordbrukslandskapet under 1900-talet bör vi särskilt skydda och sköta de mindre vattnen.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 69–70.

Hansen, M. 1988. Syvende tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Ent. Meddr 56: 133–134.

Jäch, M. A. 1993. Taxonomic Revision of the Palearctic Species of the genus Limnebius Leach 1815 (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau 63: 141–143.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Hydraeninae  
 • Tribus
  Limnebiini  
 • Släkte
  Limnebius  
 • Art
  Limnebius papposus, Mulsant, 1844
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.