Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lycoperdina succincta

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Lycoperdina succincta
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart, 4,5 mm lång skalbagge med brunröda, kraftiga byggda antenner och ben.Kroppen är rödbrun, halssköldens mitt och täckvingarna utom bas och spets svarta. Vid halssköldens bas finns två tydliga längsfåror.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lycoperdina succincta Observationer i Sverige för Lycoperdina succincta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västmanland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i skålröksvamp (Calvatia) på öppna, sandiga gräsmarker. Utbredd från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i torra fruktkroppar av röksvampar, särskilt skålröksvamp (Lycoperdon utriforme), på torra, öppna gräsmarker, t.ex. sandmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Agaricaceae
· Agaricaceae
· por-röksvampar
· por-röksvampar
· skålröksvamp
· skålröksvamp
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Endomychidae (svampbaggar), Släkte Lycoperdina, Art Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i skålröksvamp (Calvatia) på öppna, sandiga gräsmarker. Utbredd från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En blanksvart, 4,5 mm lång skalbagge med brunröda, kraftiga byggda antenner och ben.Kroppen är rödbrun, halssköldens mitt och täckvingarna utom bas och spets svarta. Vid halssköldens bas finns två tydliga längsfåror.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lycoperdina succincta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lycoperdina succincta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västmanland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Endomychidae - svampbaggar 
 • Underfamilj
  Lycoperdininae  
 • Släkte
  Lycoperdina  
 • Art
  Lycoperdina succincta(Linnaeus, 1767)

Larvutvecklingen sker i torra fruktkroppar av röksvampar, särskilt skålröksvamp (Lycoperdon utriforme), på torra, öppna gräsmarker, t.ex. sandmark.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· por-röksvampar - Lycoperdon (Viktig)
· skålröksvamp - Lycoperdon utriforme (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Endomychidae - svampbaggar 
 • Underfamilj
  Lycoperdininae  
 • Släkte
  Lycoperdina  
 • Art
  Lycoperdina succincta, (Linnaeus, 1767)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015