Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Micropeplus caelatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Micropeplus caelatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mörkbrun, platt art med ett egendomligt utseende. Arten är 1,7–2 mm lång och är bred med parallella sidor. Ovansidan är försedd med tydliga längsgående ribbor. Täckvingarna är korta och täcker endast hälften av bakkroppen. Antennernas sista led är utformad som en rund kula. Eftersom det finns flera liknande Micropeplus-arter bör en specialist granska artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Micropeplus caelatus Observationer i Sverige för Micropeplus caelatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne, och ej funnen i landet sedan 1800-talet. Närmast i Danmark (ej återfunnen efter 1950) och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Arten lever under löv och annan förna vid småvatten och vid torvgravar på myrmark. Fullbildade skalbaggar kan hittas vid sållning, eller krypande på fuktig blottad jord. Endast några 1800-talsfynd från Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten lever under löv och annan förna vid småvatten och vid torvgravar på myrmark. Fullbildade skalbaggar kan hittas vid sållning, eller krypande på fuktig blottad jord.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Micropeplus, Art Micropeplus caelatus Erichson, 1839 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten lever under löv och annan förna vid småvatten och vid torvgravar på myrmark. Fullbildade skalbaggar kan hittas vid sållning, eller krypande på fuktig blottad jord. Endast några 1800-talsfynd från Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mörkbrun, platt art med ett egendomligt utseende. Arten är 1,7–2 mm lång och är bred med parallella sidor. Ovansidan är försedd med tydliga längsgående ribbor. Täckvingarna är korta och täcker endast hälften av bakkroppen. Antennernas sista led är utformad som en rund kula. Eftersom det finns flera liknande Micropeplus-arter bör en specialist granska artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Micropeplus caelatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Micropeplus caelatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne, och ej funnen i landet sedan 1800-talet. Närmast i Danmark (ej återfunnen efter 1950) och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Micropeplinae - åsryggbaggar 
 • Släkte
  Micropeplus  
 • Art
  Micropeplus caelatusErichson, 1839

Biologin är dåligt känd. Arten lever under löv och annan förna vid småvatten och vid torvgravar på myrmark. Fullbildade skalbaggar kan hittas vid sållning, eller krypande på fuktig blottad jord.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Viktig)
Småvatten har i Skåne minskat starkt under sen tid. Många har fyllts med avfall och fyllts igen. Många småvatten har dessutom dränerats bort. Detta är förmodligen de två starkaste hoten mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Man bör genom riktat sök leta efter arten på de kvarvarande passande lokalerna i Skåne. Utgående från de mera detaljerade kunskaperna som man skulle kunna få kan man specificera noggrannare rekommendationer för att gynna arten.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 92.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Band 1. Krefeld, sid. 440.

Palm, T. 1948. Svensk Insektfauna 9. Skalbaggar. Kortvingar Häfte 1.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Micropeplinae - åsryggbaggar 
 • Släkte
  Micropeplus  
 • Art
  Micropeplus caelatus, Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.